Làm đường giao thông nông thôn
Làm đường giao thông nông thôn

(kontumtv.vn) – Năm 2017, Ủy ban MTTQVN các cấp tỉnh Kon Tum tập trung chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Cuộc vận động đã thu hút sự tham gia và đăng ký thi đua của 138 cụm trên toàn tỉnh. Các mô hình điểm như khu dân cư văn hóa kiểu mẫu, khu dân cư điểm đảm bảo trật tự ATGT, khu dân cư bảo vệ mội trường… được duy trì và tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành vi của các tầng lớp nhân dân.

Các gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa không chỉ tăng lên về số lượng mà còn có sự nâng lên về chất lượng. Đặc biệt, trên toàn tỉnh đã huy động nhân dân đóng góp gần 9,2 tỷ đồng và hàng chục ngàn ngày công tham gia cùng Nhà nước xây dựng các công trình, hạng mục nông thôn mới.

Hà My – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *