(kontumtv.vn) – Trong những năm gần đây, diện mạo các khu dân cư trên địa bàn huyện Kon Rẫy (Kon Tum) đã có nhiều khởi sắc. Sự đổi thay tích cực ấy có phần đóng góp không nhỏ của UBMTTQVN các cấp ở địa phương. Đặc biệt, thông qua cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực trong nhân dân, từng bước xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Trong những năm qua, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, UBMTTQVN và các  tổ chức thành viên trên địa bàn huyện Kon Rẫy đã góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực của nhân dân trong thực hiện các  phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn, giữ gìn an toàn trật tự khu dân cư …Đặc biệt, thông qua phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, UBMTTQVN huyện đã vận động, quyên góp ủng hộ Quỹ Vì người nghèo trên 7 tỷ đồng. Từ nguồn huy động được, đơn vị đã  hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa hơn 500 căn nhà đại đoàn kết. Việc làm này không chỉ tạo điều kiện cho người nghèo ổn định cuộc sống, mà còn góp phần rất lớn trong việc thực hiện mục tiêu xóa bỏ nhà tạm ở các địa phương trên địa bàn huyện. Bà Dương Thị Bản (thôn 13, xã Đăk Ruồng, Kon Rẫy) nói: “Mặt trận hỗ trợ từ năm 2012 đến năm 2016 cho 4 hộ  xóa nhà tranh vách nát, được làm nhà mới. Thứ nhất là nâng bộ mặt của thôn lên, vì thôn tôi không còn nhà tranh vách nát nữa. Điều này góp phần thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới”.

Cán bộ Mặt trận kiểm tra ở cơ sở
Cán bộ Mặt trận kiểm tra ở cơ sở

Trên địa bàn huyện Kon Rẫy hiện có 56 khu dân cư, 100% khu dân cư đã triển khai thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Qua đó đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong thôn, xóm. Bà Đinh Thị Nga, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Kon Rẫy cho biết: “Bằng nhiều hình thức như tuyên truyền, vận động, tổ chức ký kết giao ước thi đua, thành lập tổ nhóm, nhóm hộ, rồi tổ vần công, đổi công, các tổ chức thành viên đã thành lập được các mô hình như Phụ nữ tín dụng, Tổ thanh niên lập nghiệp. Qua quá trình triển khai như thế, tình làng nghĩa xóm của bà con ngày càng thắt chặt, đời sống của bà con ngày càng đi lên”.

Đến nay, trên địa bàn huyện Kon Rẫy có 37/56 khu dân cư được công nhận Khu dân cư văn hóa và có trên 3.900 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Kết quả này góp phần làm cho diện mạo của nhiều khu dân cư trên địa bàn huyện ngày càng đổi thay tích cực. Đây chính là nền tảng quan trọng để UBMTTQVN huyện Kon Rẫy thực hiện có hiệu quả cuộc vận động mới, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong những năm tiếp theo.

                                                                           Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *