(kontumtv.vn) – PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc: “Để lọt một cán bộ biến chất vào Trung ương sẽ rất nguy hiểm. Họ có thể làm đảo lộn đất nước”.

Chuẩn bị nhân sự cho Ban chấp hành Trung ương khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương những người có một trong các khuyết điểm, như: Bản lĩnh chính trị không vững vàng, không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng, có biểu hiện cơ hội chính trị, nói và làm trái Cương lĩnh, đường lối, nguyên tắc của Đảng; tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, vận động cá nhân, tư tưởng cục bộ, phe cánh, lợi ích nhóm… Nhiều cán bộ, đảng viên đồng tình với quan điểm này và kỳ vọng sẽ chọn được những người xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới để đảm trách việc lãnh đạo đất nước trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng.

"mot can bo bien chat vao trung uong co the lam dao lon ca dat nuoc" hinh 0
PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc

Tham gia giảng dạy 6 lớp dự nguồn cán bộ cao cấp, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Trọng Phúc, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng: cán bộ và nhân dân rất đồng tình với những tiêu chuẩn này, những tiêu chuẩn rất cần thiết đối với cán bộ lãnh đạo trong Ban chấp hành trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Khi có bản lĩnh chính trị, người lãnh đạo sẽ nâng cao trình độ, trí tuệ và lý luận.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Trọng Phúc nhận định: “Để lọt một cán bộ mắc khuyết điểm vào BCH Trung ương sẽ rất nguy hiểm. Họ có thể có thể làm đảo lộn đất nước, tham vọng quyền lực, lợi ích nhóm. Tôi tin với cách làm như thế này khó có thể lọt vào trung ương. Trong xây dựng Đảng là then chốt, thì then chốt nhất của xây dựng Đảng là công tác cán bộ. Kỳ này nếu chọn được đội ngũ cán bộ tốt thì đất nước phát triển. Nếu chọn không được cán bộ đúng yêu cầu của công cuộc đổi mới thì làm không trọn ý của Bác Hồ đó là “cán bộ là cái gốc của công việc”.

"mot can bo bien chat vao trung uong co the lam dao lon ca dat nuoc" hinh 1
Ông Lù Văn Que

Trước những ý kiến cho rằng, hiện nay chưa chỉ rõ được một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất; chưa ngăn chặn, đẩy lùi được tham nhũng, lãng phí… ông Lù Văn Que, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho rằng, để làm được việc này, mỗi cán bộ đảng viên phải tiếp tục và kiên quyết thực hiện Nghị quyết TW 4 về xây dựng đảng. Tự chỉnh đốn mình là việc làm có ý nghĩa quyết định. Song, Đảng cũng cần quy định cụ thể về việc chịu sự giám sát của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng.

“Muốn chống tham nhũng, lãng phí phải dựa vào dân. Đồng thời kiểm soát được quyền lực của dân giao cho Đảng, giao cho người có trách nhiệm. Đảng phát động toàn Đảng, toàn dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là đúng và trúng; nhưng dân mong “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, khắc phục được bệnh dân chủ hình thức, dân chủ cực đoan, “nói không đi đôi với làm”. Ngay tại Đại hội XII của Đảng phải dân chủ bầu được các Ủy viên Trung ương Đảng có đủ tiêu chuẩn; kiên quyết không để lọt vào Ban chấp hành Trung ương Đảng những người vi phạm khuyết điểm như kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị 11”, ông Que nhấn mạnh.

"mot can bo bien chat vao trung uong co the lam dao lon ca dat nuoc" hinh 2
Ông Nguyễn Viết Chức

Ông Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội cho rằng, trong đánh giá của nhân dân, những ủy viên Ban chấp hành Trung ương là những con người tuyệt vời, đại diện cho dân, cho nước. Do đó theo ông Nguyễn Viết Chức: “Dứt khoát không chọn những người dù chỉ có chút gợn nhỏ, người không có tỳ vết mới xứng đáng. Bởi vì Trung ương là những người xuất sắc nhất, những người tuyệt vời nhất của một Đảng tiên phong nhất của đất nước, dân tộc này. Không những chọn những người không tỳ vết mà phải là những người trong sáng nhất, phải là người có tâm nhất, có tài nhất, có đức nhất. Bởi vì Đảng ta chỉ có lợi ích duy nhất là lợi ích của nhân dân. Ngày xưa yêu cầu là quên mình không tiếc xương máu nhưng bây giờ thậm chí phải quên lợi ích cuả mình, đặt lợi ích của nhân dân lên trước”.

Lựa chọn được các đồng chí Ủy viên Trung ương gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm cao, thật sự công tâm, khách quan, trong sáng, chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức, quy chế, quy định của Đảng, đặt sự nghiệp chung của Đảng, của dân tộc lên trên hết, trước hết. Kiên quyết chống các biểu hiện cơ hội, tham vọng quyền lực, vận động cục bộ, phe cánh, lợi ích nhóm… Đó cũng chính là kỳ vọng lớn lao của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII./.

 

Lại Hoa/VOV – Trung tâm Tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *