(kontumtv.vn) – Chính sách hỗ trợ ngư dân, người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ tiếp dân ít nhất 1 ngày/tháng, quy định về đất đai… là những quy định được áp dụng trong tháng này.

.

Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2014

Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ ngư dân

Theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, kể từ ngày 25/8/2014, ngân sách trung ương đầu tư 100% kinh phí xây dựng cảng cá loại I, khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng; các dự án cảng cá loại I và loại II và khu neo đậu tránh trú bão thuộc tuyến đảo; các dự án do Bộ, ngành trung ương quản lý thuộc hạng mục hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản, vùng sản xuất giống; hạ tầng vùng nuôi trông thủy sản tập trung trên biển…

Chủ tàu đóng mới hay nâng cấp tàu được vay ngân hàng tối đa 95% tổng giá trị đầu tư đóng mới, nâng cấp. Thời hạn vay tới 11 năm. Lãi suất chủ tàu phải trả thấp nhất là 1%/năm và cao nhất là 3%/năm.

Người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ tiếp dân ít nhất 1 ngày/tháng

Theo Nghị định số 64/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân, người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị sự nghiệp công lập phải trực tiếp thực hiện việc tiếp công dân ít nhất 1 ngày trong 1 tháng tại địa điểm tiếp công dân của cơ quan, đơn vị mình.

Đối với trường hợp gặp vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn khác nhau; vụ việc nếu không chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc có thể dẫn đến hủy hoại tài sản của Nhà nước, của tập thể, xâm hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội thì người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị sự nghiệp công lập phải thực hiện tiếp công dân đột xuất.

Thủ tục đăng ký hoạt động HTX


Từ ngày 1/8, Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT thay thế Thông tư số 05/2005/TT-BKH quy định thủ tục để đăng ký hoạt động HTX theo quy định của Luật hợp tác xã 2012 như: Thủ tục đăng ký thành lập HTX, thành lập chi nhánh, văn phòng đại điện, thay đổi nội dung đăng ký HTX, thủ tục tạm ngừng, giải thể HTX… chính thức có hiệu lực.

Cũng theo Thông tư này, hàng năm, hợp tác xã sẽ phải thực hiện báo cáo bằng văn bản tình hình hoạt động của mình với cơ quan quản lý; thời hạn báo cáo là ngày 15/1.

Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Từ ngày 1/8, Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước chính thức có hiệu lực.

Theo đó, trong quá trình quản lý, theo dõi, nếu các cơ quan có thẩm quyền phát hiện người sử dụng đất đã được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước nhưng không đáp ứng các điều kiện để được miễn, giảm tiền thuê đất thì sẽ bị thu tiền thuê đất đã được miễn, giảm.

Ngoài ra, những dự án đang hoạt động và thực hiện nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước hàng năm trước ngày 1/7/2014 không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; nay thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, mặt nước theo Nghị định 46/2014/NĐ-CP thì được miễn, giảm cho thời hạn ưu đãi còn lại theo đề nghị của chủ đầu tư.

Được phép bù trừ lỗ trong chuyển nhượng bất động sản

Từ ngày 2/8, doanh nghiệp trong kỳ tính thuế có các hoạt động chuyển nhượng bất động sản, dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư nếu bị lỗ sẽ được bù trừ số lỗ này với lãi của hoạt động kinh doanh.

Với số lỗ của các năm 2013 trở về trước còn trong thời hạn chuyển lỗ thì doanh nghiệp phải chuyển vào thu nhập của hoạt động chuyển nhượng bất động sản, dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư, nếu không được chuyển hết thì chuyển vào thu nhập của hoạt động kinh doanh từ năm 2014 trở đi.

Ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp Nhà nước

Theo Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước, kể từ ngày 6/8/2014, Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đối với những doanh nghiệp hoạt động trong 16 ngành, lĩnh vực; 7 loại doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, nhà nước nắm giữ từ 75% tổng số cổ phần trở lên; 8 loại doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, nhà nước nắm giữ từ 65% đến dưới 75% tổng số cổ phần; 9 loại doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần.

Được ghi nợ tiền sử dụng đất

Theo Thông tư 76/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8, hộ gia đình, cá nhân có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP.

Theo đó, hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư; hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất nộp về Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường (trong trường hợp chưa có Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) thuộc UBND cấp huyện nơi có đất.

Khi thanh toán nợ tiền sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân phải đến cơ quan thuế để làm thủ tục.

Quy định về xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT

Theo Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, kể từ ngày 7/8/2014, danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” được xét tặng cho cá nhân đạt đủ các tiêu chuẩn: trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong cuộc sống; có tài năng đặc biệt xuất sắc, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong phạm vi cả nước; có thời gian hoạt động trong nghề từ 20 năm trở lên và đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”…

Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” gồm: Các tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 5 Nghị định này; có tài năng đặc biệt xuất sắc, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể địa phương; có thời gian hoạt động trong nghề từ 15 năm trở lên.

Theo VOV/VTV Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *