(kontumtv.vn) – Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh Kon Tum đã làm việc với UBND thành phố Kon Tum về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn năm 2018.

BAN THUONG TRUC MTTQVN TINH GIAM SAT THUC HIEN CHUONG TRINH XAY DUNG NONG THON MOI TAI TP KON TUM

Trước khi làm việc với UBND thành phố, đoàn giám sát đã đi khảo sát thực tế tại 4 khu dân cư thuộc 2 xã Đoàn Kết, Ia Chim; nghe UBND các xã báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, những khó khăn vướng mắc trong việc giữ vững các tiêu chí.

Năm 2018, thành phốKon Tum đã sử dụng các nguồn vốn từ ngân sách Trung ương và địa phương trên 50 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Người dân tham gia gần 10.000 công lao động làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương, phát dọn vệ sinh môi trường; bê tông  40 tuyến đường với chiều dài gần 16.000 m. Hoàn thành  lập, thẩm định, phê duyệt Đồ án quy hoạch chung 11/11 xã và Đồ án chi tiết trung tâm 9/11 xã. Hạ tầng nông thôn có bước phát triển rõ rệt về giao thông, thủy lợi, điện. Đến nay, thành phố có 11/11 xã đã đạt chuẩn 06 tiêu chí. Tổng số tiêu chí đạt chuẩn là 149 tiêu chí/11 xã, tăng 02 tiêu chí so với năm 2017. Dự kiến đến cuối năm 2018, có 04/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới  gồm Đoàn Kết, Ia Chim, Hòa Bình và Đăk Năng theo kế hoạch .

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đánh giá cao kết quả thành phố đạt được trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, đồng thời đề nghị thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền,  giữ vững các tiêu chí nông thôn mới; nhân rộng, phát huy các mô hình tiêu biểu ở khu dân cư; phát huy vai trò nhân dân tham gia giám sát, đặc biệt là phát huy tối đa nội lực để chung sức xây dựng nông thôn mới.

CTV Vi Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *