(kontumtv.vn) – Năm 2015, các hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, thu ngân sách tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y được duy trì ổn định và phát triển. Đặc biệt, kinh tế thương mại có bước tăng trưởng mạnh, tính đến  tháng 12/2015, giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã đạt mức 243 triệu USD, tăng 482% so với năm 2010; tổng thu ngân sách đạt 285 tỷ đồng, tăng  380% so với năm 2010; phương tiện xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua cửa khẩu đạt gần 60.000 lượt phương tiện; hành khách xuất nhập khẩu và xuất nhập cảnh đạt 422.000 lượt người.

Những kết quả này đã đóng góp tích cực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương, tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân trong vùng.

                                                                       Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *