(kontumtv.vn) – MTTQ Việt Nam sẽ “đặt hàng” các hội đồng tư vấn của mặt trận tham gia giám sát, phản biện các vấn đề cụ thể.

Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ hai (khóa VIII) ngày 6/4, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ, năm 2015 có nhiều dự thảo Luật mà MTTQ phải tham gia phản biện như: Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân… Ngoài ra, MTTQ cũng giám sát việc thực hiện một số quy định của Thủ tướng như đề án thu hút chuyên gia, tri thức, người Việt Nam ở nước ngoài, xây dựng đất nước; Dự thảo quyết định của Thủ tướng ban hành tiêu chí quốc gia toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa…

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, năm 2015, Mặt trận sẽ chú trọng vào nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội. Theo đó, mặt trận sẽ đặt hàng các hội đồng tư vấn của mặt trận. Chẳng hạn, Hội đồng tư vấn về Tôn giáo sẽ tham gia đề án đoàn kết các tôn giáo mà Đảng giao cho Mặt trận, tham gia tư vấn để đánh giá việc thực hiện Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; Hội đồng tư vấn về các vấn đề xã hội sẽ tham gia giám sát về thực hiện chính sách y tế ngoài công lập, giám sát chương trình nông thôn mới…

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ hai (khóa VIII)

Về định hướng hoạt động của các HĐTV của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2015 và những năm tiếp theo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, các Hội đồng cần phát huy hiệu quả hoạt động của mình tư vấn cho Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ví dụ như đối với HĐTV về Khoa học, giáo dục và Môi trường, nội dung cần tham gia tư vấn là tham gia góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII; Tham gia góp ý vào một số văn bản dự thảo Luật và một số nội dung khác theo yêu cầu. Các nội dung giám sát và phản biện xã hội tập trung vào giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học, công nghệ và Luật Khoa học công nghệ…

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân mong muốn, 7 HĐTV trên cơ sở danh mục được giao sẽ chọn lọc, đề xuất tư vấn nhiều nội dung thiết thực trong thời gian tới.

Góp ý kiến vào Dự thảo Luật MTTQ Việt Nam (sửa đổi), đa số các thành viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng: Luật MTTQ Việt Nam lần này cần sửa đổi để Luật đi vào cuộc sống, là cơ sở thể hiện vận động chính trị của chính quyền nhân dân./.

Minh Hòa/VOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *