Tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGĐ
Tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGĐ

(kontumtv.vn) – Trong những năm qua, Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Kon Tum đã tập trung triển  khai nhiều giải pháp để thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống dưới 15%o vào năm 2015 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra. Trong đó, chú trọng  phối hợp với các đơn vị sự nghiệp y tế mở rộng dịch vụ sức khỏe sinh sản/ KHHGĐ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động người dân thực hiện tốt chính sách DS/KHHGĐ, đồng thời tổ chức có hiệu quả các đợt Chiến dịch tăng cường truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGĐ đến vùng đông dân, vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn.

Nhờ đó, đến cuối năm 2015, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên trên địa bàn tỉnh đã giảm xuống dưới 15%o. Kết quả này sẽ góp phần quan trọng để tỉnh Kon Tum thực hiện có hiệu quả chính sách DS/KHHGĐ trong những năm tiếp theo.

                                                                              Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *