Nhiều diện tích lúa thiếu nước đã được chuyển đổi sang các cây trồng khác
Nhiều diện tích lúa thiếu nước được chuyển đổi sang các cây trồng khác

(kontumtv.vn) – Năm 2016, diện tích gieo trồng cây hàng năm tỉnh Kon Tum ước thực hiện gần 170.000 ha, đạt trên 100% kế hoạch và tăng gần 1% so với năm 2015. Sản lượng lương thực ước đạt gần 112.000 tấn, đạt trên 98% kế hoạch. Quy mô đàn gia súc tăng so với cùng kỳ năm 2015, trong đó đàn trâu tăng gần 1%, đàn bò tăng gần 4%, đàn heo tăng trên 4%. Sản lượng thủy sản đạt trên 3.830 tấn, đạt trên 100% kế hoạch, trong đó sản lượng khai thác thủy sản tự nhiên tại các hồ chứa là gần 1.500 tấn,  sản lượng nuôi trồng thủy sản  đạt 2.350 tấn.

Trong năm 2016, trên địa bàn tỉnh xảy ra tình trạng khô hạn, thiếu nước với diện tích gần 2.200 ha, giá trị thiệt hại đối với nông nghiệp khoảng 188 tỷ đồng. Trước tình trạng khô hạn, thiếu nước tưới, các địa phương đã vận động nhân dân chuyển đổi được  hơn 275 ha đất trồng lúa sang trồng cây ngô và rau đậu các loại.

                                                                      Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *