Làm đường giao thông nông thôn
Làm đường giao thông nông thôn

(kontumtv.vn) – Trong những năm gần đây, tỉnh Kon Tum luôn chú trọng tập trung huy động nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới. Riêng năm 2017 đã bố trí hơn 205 tỷ đồng; trong đó nguồn ngân sách Trung ương gần 118 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hơn 67 tỷ đồng, ngân sách huyện gần 11 tỷ đồng,  nhân dân đóng góp và nguồn khác  là hơn 9 tỷ đồng.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến đến cuối năm có thêm 03 xã đạt chuẩn, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 16 xã, đạt kế hoạch đề ra.  UBND tỉnh xác định, năm 2018 tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, phấn đấu có thêm 05 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018.

  Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *