NAM 2018 TONG DOANH THU DU LICH CUA HUYEN KON PLONG UOC DAT 123 TY DONG

(kontumtv.vn) – Đến hết tháng 10/2018, lượng khách du lịch đến huyện Kon Plông (Kon Tum) ước khoảng 78 ngàn lượt. Trong đó, khách nội địa hơn 71 ngàn lượt, khách nước ngoài gần 7 ngàn lượt; đem lại nguồn thu từ du lịch gần 90 tỷ đồng.

Công suất sử dụng phòng tại các địa điểm kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn huyện đạt hơn 75%. Từ nay đến cuối năm, huyện Kon Plông tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch, triển khai nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc gắn với du lịch cộng đồng. Dự đoán, trong 02 tháng cuối năm, lượng khách du lịch đến Kon Plông tăng khoảng 50 ngàn lượt người, nâng tổng doanh thu du lịch toàn huyện năm 2018 ước đạt 123 tỷ đồng, tăng so với năm 2017.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *