nam 2018 tong ke hoach

(kontumtv.vn) – Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển của huyện Sa Thầy (Kon Tum) trong năm 2018 là hơn 28,7 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, huyện đã phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu 03 công trình thuộc nguồn đầu tư công năm 2018, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 10 dự án, phê duyệt chủ trương đầu tư 02 dự án thuộc nguồn vốn sự nghiệp năm 2018. Đến 28/2/2018, huyện đã giải ngân trên 1,3 tỷ đồng, đạt 5% kế hoạch giao.

Thời gian tới, huyện tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị chuyên môn tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2018; tăng cường công tác quản lý, theo dõi, giám sát, cập nhật thông tin giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 của các cơ quan, đơn vị đảm bảo thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan chuyên môn thường xuyên phối hợp với các đơn vị chủ đầu tư tiến hành kiểm tra, đôn đốc tiến độ, chất lượng thi công các công trình xây dựng trên địa bàn; kiểm tra việc thi công xây dựng tại một số xã trên địa bàn huyện.

Ngọc Chí 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *