(kontumtv.vn) – Nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương phát triển vật liệu xây không nung, thay thế gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Chỉ thị số 03, ngày 13/4/2017.

Sản xuất gach không nung
Sản xuất gạch không nung

Chỉ thị yêu cầu các cơ quan, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các chủ trương, chính sách về khuyến khích sản xuất và ưu tiên sử dụng vật liệu xây không nung; rà soát tình hình nguyên liệu và quy hoạch vùng nguyên liệu phù hợp với việc sản xuất gạch xây không nung, công bố, giới thiệu, để doanh nghiệp tìm hiểu, đầu tư xây dựng các dây chuyền công nghệ sản xuất vật liệu không nung; chế tạo thiết bị sản xuất, định hướng, kiểm soát chất lượng và xây dựng giá thành phù hợp, đảm bảo tính cạnh tranh với các loại gạch xây truyền thống; tổ chức thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư, nghiên cứu xây dựng, hoàn chỉnh các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư nhằm khuyến khích phát triển và tạo điều kiện cho các dự án chế tạo thiết bị, các dự án sản xuất vật liệu xây không nung…

Theo lộ trình, trong năm 2017, các công trình xây dựng có sử dụng gạch xây trong thi công, bắt buộc sử dụng vật liệu xây không nung ít nhất 30% trên tổng số vật liệu xây. Năm 2018, tỷ lệ sử dụng gạch xây không nung ít nhất là 50%; năm 2019, ít nhất là 80% trên tổng số vật liệu xây. Đến năm 2020, các công trình được đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước bắt buộc phải sử dụng 100% vật liệu xây không nung. Chỉ thị cũng xác định, UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật nếu để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý hoặc xử lý không triệt để các vi phạm trong quá trình đầu tư sản xuất gạch đất sét nung và vật liệu xây không nung tại địa phương.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *