(kontumtv.vn) – Ngày 29/10, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị xem xét, cho chủ trương về Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tháng 10/2020, phương hướng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tháng 11/2020 và một số nội dung khác.

Chú thích ảnh
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị; cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng.

Về hệ thống thiết chế văn hóa trong Quân đội nhân dân Việt Nam, Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng thống nhất đánh giá thời gian qua, hệ thống thiết chế trong Quân đội nhân dân Việt Nam đã khẳng định vị trí vai trò và phát huy chức năng trong tổ chức, xây dựng, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, hệ thống thiết chế văn hóa trong Quân đội chưa có quy hoạch tổng thể, thống nhất và còn bất cập về tổ chức, biên chế, cơ sở vật chất trang bị, quản lý, tổ chức hoạt động…

Để khắc phục tình trạng trên, Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng thống nhất chủ trương quy hoạch thiết chế văn hóa trong Quân đội nhân dân Việt Nam bảo đảm chính quy, tinh gọn, thống nhất, cơ cấu hợp lý; quản lý, tổ chức hoạt động hiệu quả; khắc phục tình trạng dôi dư biên chế, quản lý chồng chéo; bố trí, sử dụng nguồn nhân lực; ngân sách quốc phòng cho hoạt động văn hóa văn nghệ; thúc đẩy xây dựng môi trường văn hóa ở các cơ quan, đơn vị tốt đẹp, phong phú, lành mạnh; nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ, chiến sĩ toàn quân, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị.

Chú thích ảnh
 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tháng 10/2020, Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân triển khai đồng bộ, quyết liệt hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng quyết liệt chỉ đạo lực lượng, phương tiện ứng trực phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn; đặc biệt là việc bảo vệ ứng phó kịp thời với thiên tai, mưa lũ, sạt lở đất tại các tỉnh miền Trung trong các cơn bão số 7, 8, 9, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Công tác huấn luyện, giáo dục đào tạo được chỉ đạo chặt chẽ, an toàn; đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng. Triển khai thực hiện tốt công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ; đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; đấu tranh phản bác hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc; chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, chính sách, bảo vệ chính trị nội bộ.

Triển khai hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, khoa học quân sự và các mặt công tác khác; đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội được giữ vững; chính trị, tư tưởng toàn quân ổn định, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đề ra phương hướng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tháng 11/2020. Trong đó tập trung duy trì nghiêm chế độ nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình; chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống dịch COVID-19; tổng hợp kết quả diễn tập, huấn luyện chiến dịch, chiến lược năm 2020; xác định nội dung, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ tác chiến năm 2021.

Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị huấn luyện cho các đối tượng đúng chương trình, kế hoạch, đủ nội dung, bảo đảm an toàn; thực hiện tốt hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ; bảo đảm tốt hậu cần cho các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, huấn luyện, diễn tập…

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, dư luận; tổ chức phổ biến, quán triệt kết quả Hội nghị Trung ương 13 khóa XII, Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV; tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X, kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Lê Đức Anh và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng; tích cực, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, phản động, cơ hội chính trị, chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Minh Tuấn (TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *