(kontumtv.vn) – Để nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chấp hành tốt pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ, chiến sĩ, những năm qua, Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3) đãnhiều cách làm sáng tạo để quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng cho bộ đội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 28 năm nay được giao huấn luyện chiến sĩ mới. Trong đó, hơn 50% chiến sĩ là người dân tộc thiểu số. Trước hết, đơn vị tập trung làm tốt công tác quản lý, giáo dục tư tưởng bộ đội. Khi bộ đội vào đơn vị công tác, cán bộ chỉ huy các cấp đều nắm hồ sơ, lý lịch chính trị, hoàn cảnh gia đình cũng như mối quan hệ của quân nhân. Trung úy Đậu Đình Anh, Trung đội trưởng Trung đội 1, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1,  Trung đoàn 28 nói: “Trước khi chiến sĩ nhập ngũ, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị, đăng ký thông tin cá nhân đầy đủ, chọn lọc ra đối tượng cần quan tâm như hoàn cảnh khó khăn, để từ đấy kịp thời làm công tác giáo dục, định hướng tư tưởng. Thường xuyên động viên cũng như phân công cán bộ, chiến sĩ kèm cặp đồng chí đó để từ đấy các đồng chí an tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ”.

NANG CAO CHAT LUONG GIAO DUC CHINH TRI, TU TUONG BO DOI O SU DOAN 10

Để thực hiện tốt công tác quản lý bộ đội, các đơn vị của Sư đoàn 10 đã có nhiều biện pháp giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, làm cơ sở để nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Đại úy Huỳnh Tấn Thành, Chính trị viên Đại đội 7, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 28 cho biết: “Để nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng trong đơn vị thì trước hết Chi ủy, Chi bộ hàng tháng phải ra nghị quyết, trong nghị quyết phải xác định nội dung, chủ trương, biện pháp để thực hiện nâng cao chất lượng chính trị tư tưởng. Thứ hai là thực hiện tốt đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới và trong quá trình giáo dục phải kết hợp giáo dục cơ bản và giáo dục thường xuyên và giáo dục nhiệm vụ”.

Đơn vị còn tổ chức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thi tìm hiểu kiến thức và tổ chức các trò chơi quân sự ngay trên thao trường, bãi tập; thường xuyên chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và tổ chức có nề nếp các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tư tưởng; tạo ấn tượng để bộ đội yên tâm công tác. Đại úy Huỳnh Tấn Thành, Chính trị viên Đại đội 7,Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 28 nói: “Để nâng cao  hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trên thao trường, bãi tập, là người cán bộ thì phải làm tốt nắm tư tưởng, động viện bộ đội kịp thời và tổ chức tốt các hoạt động trong thao trường bãi tập. Ví dụ như các hoạt động đọc báo, nghe nhạc, rồi và tổ chức các hoạt động trò chơi quân sự, từ đó động viên, khích lệ tinh thần cho bộ đội trong quá trình huấn luyện”.

Cùng với việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị chấp hành nghiêm quy trình, quy chế,  nền nếp công tác tư tưởng. Từng cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục chính trị cho các đối tượng, kiện toàn các tổ giáo viên chính trị, duy trì bài giảng; chú trọng giữa giáo dục cơ bản với giáo dục truyền thống; vận dụng các hình thức giáo dục thông qua hoạt động thực tiễn như huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác dân vận và giáo dục qua tấm gương điển hình tiên tiến của cán bộ, đảng viên trong thực hiện các phong trào, các cuộc vận động để quản lý bộ đội. Đại tá Đỗ Đức Dũng, Chính ủy Sư đoàn 10 cho biết: “Cán bộ, chiến sĩ đã xác định tốt chức trách, nhiệm vụ và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chất lượng thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện không ngừng được nâng lên; về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn có sự chuyển biến tiến bộ, vững chắc. Các mặt công tác bảo đảm, công tác hậu cần, công tác kỹ thuật luôn đáp ứng tốt với yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị”.

Có thể nói, trong những năm qua, Sư đoàn 10 đã triển khai nhiều  biện pháp phù hợp để giáo dục chính trị tư tưởng bộ đội, kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh, từ góp phần xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện.

CTV Duy Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *