Hướng dẫn vay vốn Ngân hàng CSXH
Hướng dẫn vay vốn Ngân hàng CSXH

(kontumtv.vn) – Đến nay, tỉnh Kon Tum có hơn 1.600 tổ tiết kiệm và vay vốn. Trong đó, gần 1.300 tổ không có nợ quá hạn (chiếm hơn 77%), 65 tổ còn nợ quá hạn trên 0,5% (chiếm gần 4%), 56 tổ còn nợ quá hạn trên 1% (chiếm hơn 3%), 50 tổ còn nợ quá hạn 1% (chiếm 3%) và 130 tổ còn nợ quá hạn trên 2% trở lên (chiếm 8%).

Theo phương thức quản lý tín dụng chính sách thông qua việc ủy thác của Ngân hàng Chính  sách xã hội với 4 tổ chức hội đoàn thể, quy trình nghiệp vụ có mô hình cho vay nhờ hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn. Hoạt động này đảm bảo cho việc chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Đồng thời huy động cộng đồng và toàn xã hội giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác ổn định sản xuất, đời sống.

Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *