(kontumtv.vn) – Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên, với quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết đề ra là kết nạp trên 5.000 đảng viên trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Là xã biên giới, có 97% DTTS sinh sống, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng ủy xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ chú trọng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, nhất là đảng viên người DTTS ở các thôn, làng. Ông A Nang, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đăk Nhoong cho biết, riêng trong năm 2021 này, Ban thường vụ Huyện ủy Đăk Glei giao chỉ tiêu Đảng ủy xã phát triển 13 đảng viên, tuy nhiên đến nay, xã đã phát triển 19 đảng viên, vượt kế hoạch 146%: Đối tượng phát triển đảng viên là đội ngũ trẻ, có năng lực, trình độ chuyên môn và thực tiễn tại các thôn, làng. Họ là những người đi đầu, dám làm, dám chịu trách nhiệm được người dân tín nhiệm cao.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Đảng bộ tỉnh kết nạp trên 5.000 đảng viên; trên 90% thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên. Trong đó, chú trọng đến chất lượng, không chạy theo số lượng. Tính từ đầu năm 2021 đến ngày 30/6/2021, Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được hơn 500 đảng viên, đạt hơn 56% so với Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đề ra trong năm 2021; nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh lên gần 29.590 đảng viên. Chất lượng đảng viên ngày càng được nâng lên đáp ứng được nhiệm vụ được giao. Bà Nguyễn Thị Tươi, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum cho biết: “Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 thì Đảng bộ cũng xác định công tác phát triển đảng viên ở trong toàn Đảng bộ là công tác quan trọng nhất. Trong đó, xác định trong nhiệm kỳ phát triển 20 đảng viên mới theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã và theo kế hoạch của thành phố giao là 25 đảng viên trong nhiệm kỳ. Hằng năm phát triển từ 4 đến 5 đảng viên, như năm nay thì Đảng bộ cũng đã vượt được chỉ tiêu đó rồi.”

Ông A Phương, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Đăk Glei cho biết huyện Đăk Glei cũng đã xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, giao cho các đảng viên phụ trách hộ và nhóm hộ để theo dõi, kèm cặp các quần chúng ưu tú. Bên cạnh đó, 11 đồng chí Ban Thường vụ phụ trách địa bàn từng xã, hàng tháng dự sinh hoạt với các chi bộ để nắm tình hình khó khăn, vướng mắc ở thôn, làng.

Song song với công tác phát triển đảng viên, các cấp ủy Đảng đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao tỷ lệ thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên. Đến nay, gần 78% thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên, tăng hơn 41% so với đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ông Châu Văn Hiệp, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kon Tum cho biết, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, lãnh đạo các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới, củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng; coi trọng công tác phát triển đảng viên, bảo đảm số lượng, chất lượng, phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng những quần chúng ưu tú trưởng thành trong phong trào lao động, học tập, trong lực lượng vũ trang, tạo nguồn cán bộ cho hệ thống chính trị các cấp. Đồng thời thực hiện tốt công tác rà soát, sàng lọc đảng viên, kiên quyết đưa những người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ. Ông Châu Văn Hiệp cho biết: “Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Đảng về nêu gương; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.”

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy đảng, tin rằng Đảng bộ tỉnh Kon Tum sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, phấn đấu đến năm 2025, kết nạp trên 5.000 đảng viên. Qua đó, bảo đảm sự kế thừa, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay./.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *