NANG CAO NANG LUC GIAM SAT, PHAN BIEN VA DOI THOAI CHO CAN BO DOAN

(kontumtv.vn) – Nhằm giúp đội ngũ cán bộ làm công tác Đoàn nâng cao năng lực, tổ chức tốt công tác Đoàn ở cơ sở và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền hiệu quả, Tỉnh Đoàn Kon Tum đã tổ chức tập huấn cho gần 50 cán bộ Đoàn cơ sở ở các huyện Kon Plông, Đăk Hà. Đây là chương trình phối hợp giữa Tỉnh Đoàn với Ban Quản lý dự án LALG Kon Tum trong hoạt động đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Thông qua tập huấn, các đoàn viên được tiếp thu kiến thức, kỹ năng giám sát và phản biện xã hội, được tiếp thu những điểm mới trong cải cách hành chính và xác định rõ vai trò của đoàn thanh niên với cải cách hành chính công.

                                                                   Văn Hiển – Lê Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *