(kontumtv.vn) – Trong 30 năm qua, công tác phát triển đảng viên và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh luôn được coi là nhiệm vụ then chốt và thường xuyên của Đảng bộ tỉnh. Qua đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng lên; các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tỉnh Kon Tum được thành lập lại năm 1991, thời điểm này Đảng bộ tỉnh có hơn 4.430 đảng viên, 237 tổ chức cơ sở đảng. Trong 30 năm qua, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc cụ thể hóa các chỉ tiêu, kế hoạch kết nạp đảng viên phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua đó, công tác tạo nguồn phát triển đảng viên ở cơ sở đã nâng lên rõ rệt; công tác phát triển đảng viên mới được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo về số lượng và chất lượng.

Riêng trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ tỉnh đã kết nạp hơn 5.850 đảng viên, đạt hơn 117% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ lên hơn 28.940 đảng viên. Trong đó, số đảng viên trong độ tuổi thanh niên tăng gần 18%; số đảng viên người dân tộc thiểu số tăng hơn 16%; số đảng viên trong các tôn giáo tăng hơn 29%; khắc phục được tình trạng thôn, tổ dân phố không có tổ chức đảng. Ông A Phương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đăk Glei cho biết: “Từ năm 2016 đến tháng 2020 thì Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã chỉ đạo tất cả các tổ chức cơ sở đảng  phát triển được 705 đảng viên, đạt 141% so với nghị quyết đề ra. Nhìn chung 705 đảng viên qua quá trình phấn đấu và theo dõi và các đồng chí này cũng phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.”

Bên cạnh đó, từng đảng viên trong Đảng bộ tỉnh đã không ngừng phát huy vai trò và gắn bó mật thiết với nhân dân. Các chi bộ thôn, tổ dân phố đã rà soát, phân công hơn 12.500 đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ, đạt hơn 71%. Phần lớn đảng viên được phân công phụ trách hộ, nhóm hộ đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, giúp nhiều hộ gia đình thoát nghèo bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Là một đảng viên, bà Y Kaih ở thôn Kon Jơdreh, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum cho biết bản thân luôn cố gắng làm gương thực hiện tốt mọi công việc trong thôn, như vận động bà con đi họp đầy đủ vào sáng thứ 2, giúp đỡ lẫn nhau, thực hiện theo chính sách của Đảng và Nhà nước.

Song song với công tác phát triển đảng viên, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh được Đảng bộ tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Trọng tâm là xây dựng đảng bộ, chi bộ vững mạnh trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng bộ, chi bộ theo đúng quy định. Theo ông Nguyễn Quang Bình – Phó Bí thư Chi bộ, Thôn trưởng thôn 2, xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi, cấp ủy chi bộ thường xuyên đề ra các chủ trương, các chuyên đề, trong các chuyên đề này thì chi bộ đi sâu vào những mặc yếu, khâu yếu của chi bộ và những bức xúc của người dân, những thắc mắc của người dân để từ đó tạo đồng thuận của người dân.

Cùng với đó, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết TW4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, tạo được sự chuyển biến tích cực trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Ông Phạm Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ngọc Hồi cho hay: “Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian vừa qua trên địa bàn huyện Ngọc Hồi thì đã tạo nên sức lan tỏa, sâu rộng, thấm đẫm trong tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên, cũng như Nhân dân, phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tạo nên sự đồng thuận cao trong xã hội và sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.”

Sau 30 năm thành lập lại tỉnh, Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định được năng lực lãnh đạo toàn diện của Đảng. Phát huy những thành quả đã đạt được, Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về nêu gương, vai trò của nêu gương nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, tính tiên phong, gương mẫu, năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên với quyết tâm xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh, xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững./.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *