(kontumtv.vn) – UBND tỉnh vừa yêu cầu các cấp các ngành, địa phương và cơ sở cần nâng cao trách nhiệm và chủ động phối hợp trong phòng ngừa, ứng phó thảm họa môi trường.

Cụ thể, các cơ quan, đơn vị và địa phương chủ động tổ chức thanh – kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở có nguy cơ cao gây ra các sự cố, thảm họa môi trường kịp thời triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó; Tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ cho các lực lượng chức năng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ ứng phó sự cố, thảm họa môi trường và phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh nhằm sẵn sàng triển khai các hoạt động, biện pháp để kịp thời ứng phó khẩn cấp khi xảy ra sự cố, thảm họa môi trường tại đơn vị, địa phương.

UBND tỉnh lưu ý, việc phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường phải tuân thủ quy trình, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn, môi trường và ứng phó sự cố, thảm họa môi trường thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ. Huy động mọi nguồn lực tham gia công tác phòng ngừa, ứng phó trước, trong và sau khi sự cố, thảm họa môi trường xảy ra nhằm hạn chế tối đa các thiệt hại về người, tài sản, tài nguyên thiên nhiên và môi trường, góp phần phát triển bền vững.

Chung Loan Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *