(kontumtv.vn) – Thời gian qua, lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân. Một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sự thành công là LLVT tỉnh đã triển khai có hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng, trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ được giao. Nhân kỷ niệm Ngày thành lập QĐNDVN (22/12/1944 – 22/12/2018), phóng viên Đài PT – TH tỉnh có cuộc trao đổi với Đại tá Đoàn Văn Nhất – Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về những nét mới của phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2018 – 2023.

PV: Thưa ông, phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh trong giai đoạn 2018 – 2023 có những nét gì mới?

Đại tá Đoàn Văn Nhất: Có thể nói, phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh năm 2018 – 2023 chúng tôi đã xác định đột phá vào ba khâu trọng tâm. Thứ nhất là đột phá vào nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh để làm cho lực lượng vũ trang tỉnh có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu tốt nhất, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong mọi tình huống, đặc biệt là trong giai đoạn cách mạng mới. Đột phá thứ hai là tập trung vào xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, quản lý chặt chẽ tình hình kỷ luật, chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ, đảng viên và hạ sĩ quan, binh sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh; xây dựng cảnh quan môi trường của đơn vị xanh – sạch – đẹp, tạo môi trường để cho cán bộ, chiến sĩ làm việc và cống hiến, trưởng thành. Đột phá thứ ba là tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm của trên giao cho.

Đại tá Đoàn Văn Nhất trả lời phỏng vấn của PV
Đại tá Đoàn Văn Nhất trả lời phỏng vấn của PV

PV: Để phong trào thi đua Quyết thắng được triển khai thực hiện có hiệu quả trong toàn bộ lực lượng vũ trang tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đề ra những giải pháp triển khai như thế nào, thưa ông?

Đại tá Đoàn Văn Nhất: Thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2018 – 2023, chúng tôi xác định rất nhiều chủ trương, giải pháp. Thứ nhất là tập trung lãnh đạo và chỉ đạo để nâng cao chất lượng phong trào thi đua lên một tầm cao mới, nhất là đổi mới về nội và hình thức phong trào thi đua, đưa phong trào thi đua đi vào chiều sâu, hoạt đông thực chất và có hiệu quả. Thứ hai là xác định  phong trào thi đua thường xuyên phải gắn chặt chẽ với phong trào thi đua Quyết thắng, để hòa quyện với nhau và đồng thời gắn với các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội và địa phương để hòa quyện phong trào thi đua, tạo nên một sức mạnh tổng hợp, đưa phong trào thi đua ngày càng phát triển. Thứ ba là tăng cường công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, nhất là các đồng chí trong cấp ủy, trong chỉ huy, để từ đó tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu mà chúng tôi đã xác định. Thứ tư là tập trung vào làm tốt công tác xây dựng các điển hình, nhân rộng các điển hình tập thể và cá nhân, tổ chức sơ, tổng kết để rút kinh nghiệm định kỳ hằng quý, 6 tháng và năm để từ đó để ra các chủ trương, giải pháp của phong trào thi đua ngày càng tốt hơn. 

PV: Thưa ông, ngoài việc đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua Quyết thắng, thì công tác thi đua – khen thưởng được quan tâm như thế nào để tạo động lực cho các tập thể, cá nhân thực hiện phong trào?

Đại tá Đoàn Văn Nhất: Chúng tôi xác định mấy vấn đề cần quan tâm để tạo cho phong trào thi đua ngày càng có hiệu quả, thứ nhất là chúng tôi lấy mục tiêu của phong trào thi đua, kết quả của phong trào thi đua làm tiêu chí đánh giá, phân loại, chất lượng nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ của từng tổ chức, cá nhân, trên cơ sở kết quả đó chúng tôi sẽ bổ nhiệm, đề bạt những cán bộ làm tốt phong trào thi đua trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thứ hai là thường xuyên quan tâm đến cơ sở vật chất và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị còn khó khăn để có các đơn vị có điều kiện thuận lợi vươn thực hiện tốt nội dung phong trào thi đua. Thứ ba là nhận xét, đánh giá phong trào thi đua, đây tôi cho rằng một khâu hết sức quan trọng, phải làm sao đánh giá hết sức khách quan, công tâm, chính xác để đánh được những đơn vị tốt, những đơn vị chưa tốt từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để tạo động lực cho các tập thể, cá nhân vươn lên thực hiện tốt phong trào thi đua. 

PV: Vâng, cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi này.

Ngọc Chí – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *