(kontumtv.vn) – Nếu gần 200 ủy viên TƯ khoá 12 thật sự soi vào bản thân mình, đề cao trách nhiệm nêu gương và gương mẫu đi đầu thực hiện thì sẽ có sức lan toả rất lớn.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh như vậy khi đề cập đến công tác xây dựng Đảng trong bài phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ 8 BCH TƯ khoá 12.

Theo Tổng bí thư, TƯ thống nhất cao việc ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên BCH TƯ Đảng.

Nếu 200 ủy viên Trung ương gương mẫu sẽ lan tỏa rất lớn
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

TƯ cho rằng, trong những năm qua, nhờ có những chủ trương, quy định đúng đắn, kịp thời về trách nhiệm nêu gương nên ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên. Từ đó tạo được sự chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ.

“Việc thực hiện các chủ trương, quy định về nêu gương của Đảng đã góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Nhiều đồng chí đã có ý thức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, hết lòng, hết sức tận tuỵ với công việc, được quần chúng yêu mến, tín nhiệm”, Tổng bí thư nhấn mạnh.

Một số lãnh đạo chủ chốt chưa thật sự gương mẫu

Tuy nhiên, Tổng bí thư cũng lưu ý, những kết quả thu được còn hạn chế, chưa đạt được yêu cầu đề ra. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện vẫn còn bất cập, hiệu quả chưa cao, chưa tạo được sức lan toả lớn.

Một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp chưa xác định rõ trách nhiệm và chưa thật sự gương mẫu trong việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống…, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, BCH TƯ cơ bản thống nhất với các nội dung trong dự thảo Quy định, cho rằng dự thảo đã được chuẩn bị công phu, vừa có tính khái quát, vừa cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, có tính khả thi.

Nếu 200 ủy viên Trung ương gương mẫu sẽ lan tỏa rất lớn
Hội nghị lần thứ 8 BCH TƯ khoá 12

BCH TƯ giao cho Bộ Chính trị tiếp tục tiếp thu các ý kiến đóng góp bằng văn bản của TƯ để hoàn thiện và sớm ban hành quy định.

“TƯ nhấn mạnh, nếu gần 200 ủy viên TƯ khoá 12, từng đồng chí thật sự soi vào bản thân mình, đề cao trách nhiệm nêu gương và gương mẫu đi đầu thực hiện thì sẽ có sức lan toả rất lớn, sẽ tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào BCH TƯ Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư”, Tổng bí thư nói.

Ông dẫn lại lời Bác Hồ đã dạy: “Một tấm gương sống có giá trị hơn cả trăm bài diễn văn tuyên truyền” để nhấn mạnh về giá trị của việc nêu gương.

Tuy nhiên, Tổng bí thư cũng lưu ý, cách viết phải rất trong sáng, chặt chẽ, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát, không để cho các thế lực xấu, thù địch lợi dụng xuyên tạc, kích động chống phá chúng ta.

Theo Tổng bí thư, trong năm 2018 và nửa đầu nhiệm kỳ khoá 12, sự nghiệp phát triển đất nước đã có những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực, năm sau tốt hơn năm trước. Tuy nhiên, ông lưu ý, tuyệt nhiên không được chủ quan, thoả mãn, bởi vì trước mắt vẫn đang có rất nhiều khó khăn, thách thức, vẫn còn nhiều việc lớn, việc khó phải làm và phải làm tốt hơn nữa mới có thể thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 12 của Đảng.

“Tôi đề nghị từng đồng chí TƯ, trên cương vị công tác của mình, ngay sau hội nghị này, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt và có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, quy định của hội nghị, góp phần hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội quý 4, cả năm 2018 và các năm tiếp theo”, Tổng bí thư nói.

Thu Hằng/Vietnamnet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *