(kontumtv.vn) – Nhà báo Nhị Lê nhấn mạnh điều này khi nói về 5 lời thề của Đảng ta với Bác.

50 năm trước, ngày 9/9/1969, trong Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay mặt Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Lê Duẩn đã đọc Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trước anh linh của Người. Trong lời điếu, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân, Tổng Bí thư Lê Duẩn đã đọc 5 Lời thề nguyện hoàn thành Di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh để đưa đất nước tới thắng lợi cuối cùng.

Những ngày này, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969 -2019), 5 lời thề lại soi rọi, nhắc nhở mỗi người, đặc biệt là cán bộ, đảng viên đoàn kết để đưa đất nước phát triển.

"neu dang buong loi, phai nhat loi dan cua bac thi se gap kho khan" hinh 1
Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

PGS.TS Lý Việt Quang – Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) cho rằng, suốt 50 năm qua, đất nước đã thực hiện nghiêm 5 lời thề của Người. Trong đó Đảng, Nhà nước và nhân dân đã thực hiện xuất sắc lời thề thứ nhất, nén đau thương biến thành sức mạnh, quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, Bắc – Nam sum họp một nhà.

“Vĩnh biệt Người, chúng ta thề: Đem hết sức mình tiếp tục phấn đấu thực hiện lý tưởng Xã hội chủ nghĩa và Cộng sản chủ nghĩa cao đẹp mà Người đã vạch ra cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động, đem lại phồn vinh cho đất nước, hạnh phúc cho đồng bào”- PGS.TS Lý Việt Quang cho biết.

Đối với thề thứ 2, Bác luôn nhấn mạnh con đường chúng ta đi không bao giờ thay đổi: Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội. Thực hiện Lời thề này, Đảng đang thực hiện và sẽ còn tiếp tục lâu dài để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, vì cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân.

"neu dang buong loi, phai nhat loi dan cua bac thi se gap kho khan" hinh 2
Nhà báo Nhị Lê 

Nhà báo Nhị Lê – nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản cho rằng, lời dạy của Người đến nay vẫn thực hiện nghiêm túc chăm lo đời sống nhân dân.

“Người dặn chúng ta không bỏ sót 1 người, tấm lòng bao la, tầm nhìn xuyên thế kỷ của cụ Hồ càng cho chúng ta thấm thía. 96 triệu đồng bào đều là con 1 nhà. Bác nói rất cảm động, nếu để nhân dân ta 1 người đói là Đảng chưa hoàn thành trách nhiệm của mình. Trong hội nhập kinh tế thế giới hiện nay, lời thề đó chúng ta phải tiếp tục”- ông Nhị Lê chia sẻ.

GS.TS Hoàng Chí Bảo – nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá, lời thề thứ 3, vào lúc này là hết sức thiêng liêng và đang được Đảng quyết tâm thực hiện, đẩy mạnh, coi là nhiệm vụ then chốt.

Trong Di chúc, Người nói là “Trước hết nói về Đảng”, “trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng”, “Đầu tiên là công việc đối với con người”. Là người sáng lập ra Đảng, Người biết chỗ mạnh, chỗ yếu của Đảng nên đặc biệt nhấn mạnh đến trọng trách lịch sử của Đảng, tính tiền phong gương mẫu và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Mong muốn của Bác là phải xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành sứ mệnh lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, đoàn kết trong Đảng, đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, đào tạo thế hệ cách mạng cho đời sau.

"neu dang buong loi, phai nhat loi dan cua bac thi se gap kho khan" hinh 3
GS Hoàng Chí Bảo.

Theo GS Hoàng Chí Bảo, lời thề thiêng liêng của toàn Đảng vĩnh biệt Bác đã nói rõ là giữ gìn đoàn kết, thống nhất, nhất trí trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Đây là điều mà Đảng ta đã dày công thực hiện và có thể nói thực hiện xuất sắc, bởi vì không có sức mạnh đoàn kết trong Đảng, trong dân như vậy làm sao có được thành tựu vĩ đại có tầm vóc lịch sử cả trong giải phóng đất nước và cả trong sự nghiệp đổi mới hiện nay. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, vấn đề xây dựng chỉnh đốn Đảng đặt lên hàng đầu thì việc củng cố, đoàn kết vẫn còn nguyên tính thời sự.

Theo GS Hoàng Chí Bảo, lời thề thứ 4 đối với Người, chúng ta đã thực hiện suốt 50 năm qua và bây giờ đang tiếp tục thực hiện trong thời kỳ hội nhập. Lời thề thứ 5, lời thề về “đạo đức” là sống động nhất hiện nay khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính”.

Về vấn đề đạo đức, nhà báo Nhị Lê – nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cho rằng, Bác đã chỉ rõ người có 4 đức “Cần, Kiệm, Liêm, Chính”, thiếu một đức thì không thành người. Phải đủ cả 4 đức mới là người vẹn toàn.

Nếu không thực hiện được “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” thì mỗi cán bộ, đảng viên đánh mất vai trò của mình và toàn Đảng cũng tự mình thoái bộ với vị thế vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

“Lời thề thứ 5 là một lời thề căn bản để đảm bảo 4 lời thề trên. Bởi Đảng là người lãnh đạo dân tộc, người dẫn dắt dân tộc trên con đường Xã hội chủ nghĩa, thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Nếu Đảng buông lơi, phai nhạt lời dặn của Bác chắc chắn sẽ gặp khó khăn”- ông Nhị Lê nói.

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhớ lại 5 lời thề thiêng liêng trước anh linh của Người, một lần nữa càng cho thấy Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn giữ lời thề với Bác. Trong đó, thực hiện lời thề về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, được xem là một trọng điểm. Soi rọi lại lời thề, đặc biệt là cán bộ, đảng viên cần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tự tu dưỡng rèn luyện, làm hết sức mình để xứng đáng với Bác, tiếp tục thực hiện lời thề với Người./.

Lại Hoa/VOV1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *