Vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội
Vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội

(kontumtv.vn) – Trong 6 tháng đầu năm 2016, tổng doanh số cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kon Plông (Kon Tum) đạt gần 13 tỷ đồng, với gần 600 lượt hộ vay. Tổng dư nợ trên 57 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch, tăng 2 tỷ 435 triệu đồng so với đầu năm. Về hiệu quả kinh tế, đã giải quyết cho 37 lao động có việc làm mới của 37 dự án; xây dựng và nâng cấp 152 công trình nước sạch và môi trường nông thôn; giải quyết cho trên 300 hộ nghèo, cận nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số vay vốn phát triển kinh tế, 3 lao động đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, 154 hộ vay vốn để sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn …

Trong thời gian tới, huyện Kon Plông tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, các đơn vị nhận ủy thác đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách tín dụng mới để nhân dân mạnh dạn vay vốn đầu tư chăn nuôi, phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn, xử lý nợ quá hạn và thu hồi vốn vay kịp thời, hiệu quả.

                                                                                CTV Mỹ Hòa – Phan Hoàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *