(kontumtv.vn) – Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh Kon Tum đã tổng kết hoạt động năm 2015 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hải chủ trì Hội nghị.

Hội nghị tổng kết hoạt động  Ngân hàng CSXH tỉnh Kon Tum năm 2015
Hội nghị tổng kết hoạt động Ngân hàng CSXH tỉnh Kon Tum năm 2015

Trong năm 2015, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh đã bám sát mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, thực hiện tốt chương trình tín dụng trên địa bàn, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Tính đến cuối tháng 12/2015, tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách trong tỉnh đạt hơn 1.650 tỷ đồng, tăng hơn 210 tỷ đồng so với năm 2014 với hơn 61.700 hộ còn dư nợ, đạt hơn 95% kế hoạch. Trong năm có trên 25.600 hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn, tạo việc làm cho gần 1.200 lao động. Ngoài ra, công tác cho vay vốn đi xuất khẩu lao động và học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn đã được thực hiện tốt, từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Thông qua vốn tín dụng chính sách xã hội, đã giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ ở vùng kinh tế khó khăn có nguồn vốn để yên tâm đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, thay đổi diện mạo bộ mặt nông thôn.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị,  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hải đã đánh giá cao công tác của Ban đại diện cơ sở đã có nhiều giải pháp trong công tác giảm nghèo trong thời gian qua. Tuy nhiên, còn nhiều hạn chế cần khắc phục như chương trình cho vay học sinh, sinh viên, chương trình cho vay hộ nghèo, chương trình cho vay thương nhân vùng khó khăn giảm so với năm 2014, đây là mặt cần phải khắc phục trong thời gian tới. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị tiếp tục thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng gắn với công tác cho vay, thu nợ, thu lãi các chương trình; Nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Ban đại diện HĐQT các cấp trong công tác chỉ đạo tín dụng của NHCSXH; tăng cường công tác giám sát của Ban đại diện, NHCSXH, hội đoàn thể nhận ủy thác…Bên cạnh đó, cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc kiểm tra, giám sát, nhằm ngăn ngừa, phát hiện các hạn chế để có giải pháp khắc phục kịp thời.

                                                                                      Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *