(kontumtv.vn) – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2016. Tham dự có Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tô Văn Tám; lãnh đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ 2016 Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kon Tum
Hội nghị triển khai nhiệm vụ 2016 Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kon Tum

Năm 2015, ngành Ngân hàng tỉnh Kon Tum đã bám sát chỉ đạo, điều hành của NHNN Việt Nam, UBND tỉnh, định hướng phát triển kinh tế – xã hội của địa phương để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành, thực hiện các biện pháp đẩy mạnh đầu tư tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của các thành phần kinh tế trên địa bàn, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế và hỗ trợ công tác xóa đói giảm nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân. Năm 2015, nguồn vốn huy động đạt mức tăng trưởng cao, số dư huy động vốn tại chỗ đạt hơn 9.220  tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt trên 23% so với năm 2014. Đầu tư tín dụng của các tổ chức tín dụng được đẩy mạnh, tổng dư nợ cho vay đạt mức 16.812 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng dư nợ so với năm 2014 đạt gần 24%, cơ cấu tín dụng tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh và các chương trình chính sách tín dụng lớn của Chính phủ. Tỷ lệ nợ xấu thấp, chiếm 0,7% trên tổng dư nợ. Mặt bằng lãi suất cho vay giảm về thấp, các lĩnh vực ưu tiên lãi suất từ 6 – 7 %/năm, tỷ trọng dư nợ cho vay với lãi suất thấp tăng đáng kể so với năm 2014. Nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh được triển khai thực hiện và đã phát huy tác dụng tích cực.

Năm 2016, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kon Tum tập trung huy động vốn từ nhiều tổ chức kinh tế và dân cư, trên cơ sở đó bổ sung, đáp ứng tốt nhu cầu vốn trên địa bàn; phấn đấu huy động vốn tại chỗ năm 2016 tăng trưởng từ 21 – 23%; dư nợ tín dụng tăng trưởng từ 22 – 24%. Thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng, tập trung vốn cho các lĩnh vực ưu tiên, các dự án hiệu quả và giải quyết việc làm, ưu tiên vốn phục vụ phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh. Tăng cường đầu tư tín dụng chính sách, quan tâm đến các huyện nghèo, đầu tư tín dụng vào các địa bàn vùng sâu, vùng xa, đảm bảo người nghèo không thiếu vốn phục vụ sản xuất, góp phần thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm của tỉnh từ 3 – 4%/năm.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *