NGANH GIAO DUC VA DAO TAO THUC HIEN CAC GIAI PHAP TRONG TAM

(kontumtv.vn) – Thời gian qua, hệ thống trường lớp học trên địa bàn tỉnh Kon Tum tiếp tục được đầu tư mở rộng, nâng cấp với 422 trường, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh  từ vùng thuận lợi đến khu vực khó khăn. Toàn tỉnh có hơn 152.000 học sinh các cấp. Tỷ lệ trẻ 5 tuổi đến lớp đạt 99,8%. Trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,9%. Chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số được cải thiện. Tỷ lệ thí sinh được công nhận tốt nghiệp kỳ thi quốc gia THPT năm 2017 đạt 95,7%.

Nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học, trong năm 2018, ngành Giáo dục và Đào tạo đề ra các giải pháp trọng tâm như đổi mới trong công tác dạy và học theo hướng lấy học sinh là trung tâm; tăng cường kỷ cương, nề nếp trong các cơ sở giáo dục; chú trọng huy động học sinh đến lớp, hạn chế tình trạng bỏ học; đổi mới công tác quản lý trường học, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục các cấp và đẩy mạnh xã hội hóa trong giáo dục, đào tạo.

Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *