TOT NHIEM VU

(kontumtv.vn) – Năm học 2016 – 2017, huyện Sa Thầy (Kon Tum) có 46 trường, 544 lớp, hơn 13.000 học sinh, trong đó học sinh DTTS gần 8.400 em. Với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trong đó giáo dục mầm non phải tập trung chú trọng và nâng cao việc chăm sóc giáo dục cho trẻ; giáo dục phổ thông phải chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội và cộng đồng; tập trung các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn và chất lượng giáo dục đại trà, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào DTTS.

Ngay từ đầu năm học, Phòng GD&ĐT huyện Sa Thầy đã tập trung rà soát, sắp xếp lại hệ thống trường lớp trên địa bàn; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, giáo viên; đặc biệt là tập trung vào việc nâng cao chất lượng dạy và học, đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng công tác phụ đạo học sinh yếu kém, đặc biệt là đối với học sinh người DTTS và bồi dưỡng học sinh giỏi. Sau gần 2 tháng bước vào năm học, các trường trên địa bàn huyện đã thực hiện giảng dạy đúng chương trình, kế hoạch năm học, đảm bảo chương trình chung theo quy định. Các trường đã triển khai công tác thao giảng, dự giờ thăm lớp, dạy phụ đạo, dạy bồi dưỡng cho học sinh; tỷ lệ chuyên cần đối với học sinh người kinh đạt từ 94% đến 95%, học sinh người DTTS đạt từ 90% đến 94%.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *