(kontumtv.vn) – Cách đây 70 năm, ngày 6/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 61/SL thành lập Nha Thống kê Việt Nam – thuộc Bộ Kinh tế Quốc dân, là tổ chức tiền thân của ngành Thống kê Việt Nam hiện nay. Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, 25 năm thành lập lại tỉnh, ngành Thống kê Kon Tum luôn gắn bó với việc điều tra, ghi chép và phản ánh khách quan, chân thực lịch sử phát triển của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội. Qua đó, góp phần quan trọng để tỉnh hoạch định những chính sách, định hướng phát triển kinh tế – xã hội, đưa tỉnh Kon Tum ngày một phát triển.

Khi mới thành lập lại tỉnh năm 1991, bộ máy tổ chức ban đầu của ngành Thống kê Kon Tum chỉ có 6 cán bộ, công chức, phương tiện làm việc nghèo nàn. Đến nay, ngành Thống kê Kon Tum có 90 cán bộ, công chức, trong đó công chức đạt trình độ đại học chiếm trên 85%. Đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt đã và đang ngày càng được trưởng thành từ thử thách khắt khe của môi trường thông tin thời kỹ thuật số, từng bước đáp ứng yêu cầu về năng lực quản lý, điều hành hoạt động thống kê hiện đại. Với những nỗ lực toàn diện, hàng năm ngành Thống kê Kon Tum đã hoàn thành nhiệm vụ quan trọng là tổ chức thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích và dự báo thông tin kinh tế – xã hội phục vụ đều đặn, đắc lực, kịp thời cho các cơ quan Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, làm căn cứ quan trọng xây dựng nghị quyết, kế hoạch quản lý điều hành kinh tế – xã hội của tỉnh và cơ sở theo từng năm, 5 năm… nhất là phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp. Đặc biệt, ngành Thống kê đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc tổng điều tra lớn như: Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 1999, 2009; Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 1994, 2001, 2006 và 2011; Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 1995, 2002, 2007 và 2012; Điều tra thực trạng kinh tế – xã hội 53 dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2014 và các cuộc điều tra khác. Ông Nguyễn Bá Hạnh, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Kon Tum nói: “Qua các cuộc tổng điều tra và các cuộc điều tra lớn ấy thì ngành Thống kê chúng tôi đã có các báo cáo, các chuyên đề chuyên sâu để phục vụ cho lãnh đạo tỉnh cũng như các ngành có thông tin và đặc biệt qua những thông tin ấy thì ngành Thống kê tỉnh đã cung cấp những dữ liệu, số liệu để cho tỉnh đánh giá hết nhiệm kỳ và dự báo cho nhiệm kỳ tiếp theo. Đặc biệt trong năm 201, chúng tôi cấp thông tin tình hình kinh tế – xã đội để cho tỉnh Đảng bộ đánh giá hết nhiệm kỳ XIV và xây dựng văn kiện Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, gần đây chúng tôi cung cấp thông tin cho tỉnh để dự báo tình hình kinh tế – xã hội giai đoạn 2016 – 2020”.

Cán bộ công chức Cục Thống kê tỉnh Kon Tum
Hội nghị cán bộ công chức Cục Thống kê tỉnh Kon Tum

Trong những năm qua, đơn vị đã phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh tính toán nhiều chỉ tiêu kinh tế – xã hội tổng hợp như chỉ tiêu (GRDP) tổng sản phẩm trên địa bàn từ 2010-2014, ước năm 2015, dự báo cho giai đoạn 2016 – 2020 để phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Cùng với việc cung cấp thông tin định kỳ, ngành Thống kê Kon Tum chủ động biên soạn nhiều tập số liệu phản ảnh kết quả phát triển kinh tế – xã hội và tình hình thực hiện công cuộc đổi mới của tỉnh. Đó chính là nhân tố quan trọng để các cấp, ngành trong tỉnh có căn cứ khoa học trong đánh giá tình hình, xây dựng chiến lược và những mục tiêu, giải pháp phát triển một cách phù hợp và hiệu quả trong từng thời kỳ, từng giai đoạn. Đồng thời, cũng là những tư liệu quan trọng để các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham khảo và ra quyết định đầu tư tài chính vào tỉnh Kon Tum. Bà Mai Thoan, Phó Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi cho biết: “Thời gian qua,Thống kê tỉnh đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện hệ thống chỉ tiêu cấp huyện, xã; triển khai thực hiện danh mục sản phẩm và thông tin thống kê nhà nước trên địa bàn huyện, hướng dẫn các xã đánh giá chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người; phối hợp với các phòng, ban chuyên môn thu thập, tổng hợp, đánh giá số liệu để phục vụ cho việc ban hành các văn kiện Đại hội Đảng các cấp. Thống kê là quan trọng, số liệu thống kê đầy đủ, chính xác, kịp thời phục vụ cho công tác lãnh đạo trên địa bàn huyện hiệu quả hơn”.

Con số và những phân tích đánh giá của thống kê đã trở thành yếu tố quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế – xã hội của tỉnh. Tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, thế hệ trẻ của ngành Thống kê Kon Tum hôm nay quyết tâm phấn đấu, nỗ lực không ngừng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ông Trương Hợp Đoàn, Trưởng Phòng Dân số -Văn xã, Cục Thống kê tỉnh Kon Tum chia sẻ: “Tôi luôn nỗ lực và cố gắng, không ngừng học tập và rèn luyện để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Đặc biệt là trong  thực hiện nhiệm vụ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, động viên công chức trong ngành chia sẻ và giúp nhau cùng tiến bộ về công tác chuyên môn, những kinh nghiệm trong thực tiễn để hoàn thiện hơn trong công tác thống kê, các phương pháp luận, tính toán trong chỉ tiêu thống kê”.

Với vai trò tham mưu chiến lược và dự báo xu hướng phát triển của kinh tế trên địa bàn tỉnh, bảo đảm tính đương đại và thích ứng với nhu cầu của nền kinh tế thị trường trong quá trình phát triển và hội nhập, nhiệm vụ của ngành Thống kê trong những năm đến là rất nặng nề, nhưng với truyền thống vẻ vang của ngành Thống kê tỉnh, sự quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời của Tổng cục Thống kê, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối kết hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành và địa phương, sự chung sức, đồng lòng của các thế hệ lãnh đạo, công chức và người lao động, ngành Thống kê tỉnh đã và đang từng bước khắc phục những khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sớm vươn lên ngang tầm với trình độ thống kê tiên tiến. Ông Nguyễn Bá Hạnh nói: “Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã được ban hành, các chương trình hành động của tỉnh thì ngành thống kê chúng tôi đã thu thập, tổng hợp, phân tích và cung cấp thông tin, cơ bản đáp ứng được yêu cầu để  Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xây dựng các chương trình cho phù hợp. Thứ hai là chúng tôi tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu theo Quyết định 312 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh và triển khai Quyết định 43 của Thủ tướng Chính phủ về hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Đặc biệt là triển khai hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã lần đầu tiên Việt Nam ban hành”.

Ghi nhận sự nỗ lực và những đóng góp quan trọng trong những năm qua, nhiều tập thể, cá nhân ngành Thống kê Kon Tum được Nhà nước, Chính phủ,  UBND tỉnh và chính quyền các cấp tặng nhiều huân chương, huy chương, bằng khen. Cục Thống kê tỉnh Kon Tum được tặng Huân hương Lao động hạng III.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của ngành trong 70 năm qua, với trí tuệ mới, quyết tâm chính trị mới và trách nhiệm mới, ngành Thống kê Kon Tum hôm nay có thể tự tin viết tiếp những trang sử vẻ vang của toàn ngành, đi cùng lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam; phấn đấu nâng cao chất lượng thông tin thống kê theo phương châm “Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời, bảo đảm tính độc lập về chuyên môn nghiệp vụ thống kê”, góp phần đắc lực xây dựng tỉnh Kon Tum ngày một phát triển bền vững.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *