(kontumtv.vn) – Sáng ngày 13/1, Ủy viên Trung Ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai.

Năm 2021 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, với sự quyết tâm, nỗ lực,  toàn ngành Tổ chức Xây dựng Đảng đã tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Kết quả nổi bật là đã triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng; Tham mưu công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp; Kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và 2021-2026 đảm bảo thận trọng, kỹ lưỡng, khách quan. Bên cạnh đó, ngành Tổ chức Xây dựng Đảng đã tham mưu đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với mức độ cao hơn, yêu cầu nghiêm khắc hơn. Kết quả tinh giản biên chế của toàn hệ thống chính trị đã đạt và vượt mục tiêu đề ra, khắc phục được tình trạng tăng biên chế trong nhiều nhiệm kỳ. Một số nội dung mới, khó trong công tác cán bộ đã được toàn ngành nỗ lực tham mưu, hoàn thành, góp phần từng bước hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ.

Phát huy kết quả đạt được, ngành Tổ chức xây dựng Đảng xác định trong năm 2022 tập trung triển khai thực hiện Chương trình công tác năm đảm bảo tiến độ, chất lượng; Tham mưu thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ; Công tác tổ chức bộ máy biên chế; Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị./.

Thanh Tùng – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *