Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Kon Tum
Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Kon Tum

(kontumtv.vn) – Thực hiện Chương trình số 53, ngày 21/02/2018 của Tỉnh ủy Kon Tum về việc thực hiện Nghị quyết số 19, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, trong năm 2018, Sở Y tế tỉnh sẽ xây dựng Đề án sáp nhập Trung tâm Dân số – Kế hoạch hóa gia đình tuyến huyện vào Trung tâm Y tế tuyến huyện; Đề án thành lập Bệnh viện Y Dược cổ truyền – Phục hồi chức năng tỉnh trên cơ sở hợp nhất Bệnh viện Y dược cổ truyền và Bệnh viện Phục hồi chức năng; Đề án giải thể 7 phòng khám đa khoa khu vực thuộc Trung tâm Y tế các huyện và Đề án giải thể Phòng Y tế cấp huyện theo hướng dẫn chỉ để lại 1 đến 2 biên chế theo dõi lĩnh vực y tế thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. Thời gian hoàn thành và trình các đề án trước ngày 15/5/2018.

Việc sắp xếp tổ chức, bộ máy của một số đơn vị trực thuộc theo tinh thần Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nhằm tinh gon bộ máy, phát huy nguồn lực thực hiện có hiệu quả hơn nhiệm vụ chuyên môn và tránh lãng phí nguồn ngân sách Nhà nước.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *