(kontumtv.vn) – Thực hiện Luật Người cao tuổi quy định về quyền và nghĩa vụ của người cao tuổi; trách nhiệm của gia đình, Nhà nước và xã hội trong việc phụng dưỡng, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, trong những năm qua, ngành Y tế tỉnh Kon Tum đã chú trọng và thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

Chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi
Chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi

Đến nay, tại các bệnh viện, phòng khám, trạm y tế trên địa bàn tỉnh đã thường xuyên tổ chức truyền thông, tư vấn, hướng dẫn cách phòng bệnh, cách tự chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi khi đến khám và điều trị; công tác khám bệnh, chữa bệnh cho người cao tuổi tại các bệnh viện ngày càng được quan tâm, đầu tư nâng cao chất lượng hoạt động khám bệnh. Hiện trên địa bàn tỉnh có Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi, Bệnh viện Y Dược cổ truyền và 3 trung tâm y tế các huyện Kon Rẫy, Tu Mơ Rông, Ia H’Drai có phòng khám bệnh riêng dành cho người cao tuổi; 100% bệnh viện đều đưa người cao tuổi là đối tượng thuộc diện ưu tiên khi đến khám, chữa bệnh. Đối với công tác quản lý sức khỏe cho người cao tuổi, tính đến hết năm 2017, tỷ lệ người cao tuổi được lập sổ theo dõi, quản lý, chăm sóc sức khỏe ban đầu đạt trên 83%; đã tổ chức khám định kỳ cho hơn 15.470 người cao tuổi.

Đặc biệt, từ khi thực hiện Luật Người cao tuổi đến nay, với sự quan tâm của UBND tỉnh, hàng năm đều dành khoảng 1,3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương để bố trí cho công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Với sự quan tâm của tỉnh, ngành Y tế, công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi được quan tâm hơn, tạo điều kiện cho người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *