(kontumtv.vn) – Thời gian qua, Sở Y tế tỉnh Kon Tum đã đề ra nhiều giải pháp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ trong toàn ngành, góp phần nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh và chất lượng khám chữa bệnh.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ ngành Y tế và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Sở Y tế tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc làm theo các nội dung của Chỉ thị 05. Trọng tâm là học tập tác phong giản dị, khiêm tốn, tiết kiệm, nói phải đi đôi với làm, làm việc hiệu quả, không tham nhũng, hách dịch với nhân dân; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị. Thầy thuốc ưu tú – Bác sỹ CK II Trần Ái, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum nói: “Chúng tôi sẽ tăng cường thực hiện đề án đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người bệnh. Thứ hai nữa là thực hiện tốt phong trào siết chặt kỹ cương, tăng cường y đức và nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt quy tắc ứng xử, thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở, phấn đấu thi đua xây dựng cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp. Công tác khám chữa bệnh được nâng cao hơn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong giai đoạn hiện nay để từng bước tạo được niềm tin của nhân dân đối với ngành Y tế”.

Họp triển khai thực hiện Chỉ thị 05
Họp triển khai thực hiện Chỉ thị 05

Từ sự chỉ đạo của Sở Y tế, các đơn vị trực thuộc đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành hoạt động thường xuyên của các chi bộ, các khoa, phòng, các tổ chức đoàn thể trong toàn ngành, với những việc làm cụ thể như nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện có hiệu quả kế hoạch “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Bác sỹ Lê Hữu Lợi, Trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói: “Với bản thân tôi là một người bác sỹ, đảng viên, viên chức quản lý khoa, thì đã gắn việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào việc chuyên môn khám chữa bệnh. Tham mưu với Đảng ủy Bệnh viện thành lập đội tiếp sức người bệnh gồm 20 đoàn viên thanh niên, hàng ngày đối với những thời điểm quá tải từ thứ 2 đến thứ 6 thì luôn luôn có sự hiện diện của 5 đồng chí đoàn viên thanh niên hỗ trợ, tiếp sức bệnh nhân trong khám bệnh, chữa bệnh. Thứ hai là thực hiện cải tiến lề lối làm việc, trong Khoa Khám bệnh tôi cũng đã chỉ đạo cho nhân viên thực hiện làm việc buổi sáng hướng dẫn khám chữa bệnh sớm hơn 15 phút, buổi sáng 6h45 và buổi chiều từ 12h45 để những bệnh  đi sớm được hướng dẫn cụ thể và giảm được thời gian chờ đợi”.

“Đảng ủy Bệnh viện đã có những chỉ đạo rất quyết liệt, thứ nhất là phải xây dựng đăng ký nêu gương của từng đảng viên và lãnh đạo các khoa phòng phải có đăng ký nêu gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể hàng ngày. Ví dụ như đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng đến sự hài lòng của người bệnh, nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng xử lấy người bệnh làm trung tâm”. Bác sỹ CKI Đoàn Thị Tuần, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết.

Để Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, thời gian tới, Sở Y tế tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; kiểm tra, giám sát phát hiện các vấn đề nổi cộm, khó khăn, vướng mắc trong phục vụ nhân dân, khi thực hiện nhiệm vụ để kịp thời điều chỉnh và khắc phục hạn chế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, áp dụng công nghệ thông tin, sửa đổi lề lối, tác phong làm việc của từng cơ quan, đơn vị.

Qua 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, cán bộ, công nhân viên chức ngành Y tế tỉnh Kon Tum đã từng bước nâng cao nhận thức và thái độ, tác phong, lề lối làm việc đảm bảo đoàn kết – kỷ cương – lương tâm – trách nhiệm; hành vi ứng xử của công chức, viên chức được nâng lên; chất lượng khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh và đảm bảo ATVSTP được nâng cao; xây dựng được niềm tin của nhân dân với ngành Y tế và xây dựng đơn vị phát triển vững mạnh.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *