Chú thích ảnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại phiên họp ngày 2/4. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Thứ Sáu, ngày 2/4/2021, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ tám tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Buổi sáng, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội họp riêng nghe Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả như sau: Có 475 đại biểu có mặt trên tổng số 480 đại biểu; có 475 phiếu phát ra; 475 phiếu thu về; trong đó có 475 phiếu hợp lệ; 435 phiếu đồng ý (bằng 90,62% tổng số đại biểu Quốc hội); 40 phiếu không đồng ý (bằng 8,33% tổng số đại biểu Quốc hội).

Sau đó, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết này bằng hình thức điện tử, kết quả như sau: Có 452 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94,17% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 446 đại biểu tán thành (bằng 92,92% tổng số đại biểu Quốc hội), 6 đại biểu không tán thành (bằng 1,25% tổng số đại biểu Quốc hội).

Cũng trong buổi sáng, Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước.

Buổi chiều, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội họp riêng nghe Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Tiếp đó, Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín, kết quả như sau: Có 469 đại biểu có mặt trên tổng số 480 đại biểu; có 469 phiếu phát ra; 467 phiếu thu về; 467 phiếu hợp lệ; trong đó có 451 phiếu đồng ý (bằng 93,95% tổng số đại biểu Quốc hội); 16 phiếu không đồng ý (bằng 3,33% tổng số đại biểu Quốc hội).

Sau đó, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021. Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết này bằng hình thức điện tử, kết quả như sau: Có 440 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 91,67%  tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 438 đại biểu tán thành (bằng 91,25% tổng số đại biểu Quốc hội), 1 đại biểu không tán thành (bằng 0,21% tổng số đại biểu Quốc hội), 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,21% tổng số đại biểu Quốc hội).

Cũng trong buổi chiều, Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch nước.

Thứ Bảy, ngày 3/4/2021, Quốc hội làm việc theo chương trình riêng.

Thứ Hai, ngày 5/4/2021, buổi sáng, Quốc hội tiến hành thủ tục bầu Chủ tịch nước; Quốc hội thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ. Buổi chiều, Quốc hội tiến hành các thủ tục bầu Thủ tướng Chính phủ. Quốc hội nghe Tờ trình về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước và Tờ trình về việc miễn nhiệm một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước. Sau đó, Quốc hội thảo luận tại Đoàn về các nội dung này.

TTXVN/Báo Tin tức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *