(kontumtv.vn) – Tổ dân phố 5 (phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum) vừa tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân năm 2016. Đây là đơn vị được UBMTTQVN thành phố chọn tổ chức điểm cấp thành phố.

I DOAN KET

Tổ dân phố 5, phường Lê Lợi có 144 hộ với 710 nhân khẩu. Thực hiện 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị”, trong năm 2016, cán bộ và nhân dân tổ dân phố 5 đã phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động do địa phương phát động, tham gia hiến đất, đóng góp 53 triệu đồng san ủi đường giao thông, mắc điện công lộ, tham gia các loại quỹ do địa phương phát động.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, nhân dân trong tổ đã phát huy nội lực, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất làm tăng năng suất cây trồng, vật nuôi. Thu nhập bình quân đầu người  đạt 19 triệu đồng/người/năm, có 76 hộ khá, giàu, còn 5 hộ nghèo và 3 hộ cận nghèo.

Bên cạnh đó, tổ còn đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tinh thần, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Năm 2016 có 142 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm 98,6%, tổ dân phố 5 giữ vững Khu dân cư văn hóa.

CTV Minh Phượng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *