(kontumtv.vn) – Sáng 4/11, thôn Kon Jơ Ri, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019. Đây là đơn vị được UBMTTQ VN thành phố chọn tổ chức điểm cấp thành phố.

NGAY HOPI DAI DOAN KET

Là thôn có 98,8% ĐBDTTS, với 173 hộ, 923 nhân khẩu, kinh tế chủ yếu sản xuất nông nghiệp, năm 2019 cán bộ và nhân dân trong thôn đã phát huy tinh thần đoàn kết thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động do địa phương phát động như ra quân làm đường giao thông, đường vào khu sản xuất, giữ gìn vệ sinh khu dân cư, thu gom rác thải …Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, nhân dân trong thôn đã phát huy nội lực tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình. Hiện số hộ khá, giàu của thôn là 96 hộ; hộ nghèo, cận nghèo giảm còn 39 hộ.

Bên cạnh đó, bà con trong thôn tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, duy trì hoạt động của đội cồng chiêng, múa xoang, đan lát, dệt thổ cẩm, đảm bảo an ninh nông thôn. Năm 2019 thôn có 163 hộ được công nhận gia đình văn hóa, 79 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục, thôn Kon Jơ Ri giữ vững khu dân cư văn hóa.

CTV Minh Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *