(kontumtv.vn) – Theo quy định tại Nghị định 49/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày ký, đã có nhiều điểm mới sửa đổi, bổ sung các quy định trong quản lý thuê bao di động trả trước và xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện, nhằm thắt chặt quản lý thuê bao di động trả trước và loại bỏ tình trạng sim rác, sim ảo.

Doanh nghiệp
Doanh nghiệp viễn thông ký cam kết quản lý thuê bao di động trả trước và thu hồi sim rác

Nghị định 49/2017/NĐ-CP của Chính phủ không giới hạn số lượng thuê bao di động trả trước của tổ chức, cá nhân, nhưng quy định chặt chẽ hơn trong việc cung cấp SIM thuê bao di động trả trước. Theo đó, SIM thuê bao di động chỉ được cung cấp tại các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông, không còn hình thức giao dịch tại các điểm doanh nghiệp viễn thông ủy quyền cho các hộ kinh doanh. Với mỗi mạng viễn thông di động, cá nhân cần xuất trình giấy tờ và ký  xác nhận thông tin thuê bao đối với 3 số thuê bao di động trả trước đầu tiên, từ số thuê bao di động trả trước thứ tư trở đi, cần ký hợp đồng với doanh nghiệp viễn thông. Đối với tổ chức phải cung cấp đầy đủ thông tin của mỗi cá nhân sử dụng từng số thuê bao mà tổ chức đăng ký.

Trong thời gian 3 tháng kể từ ngày Nghị định có hiệu lực, các doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm ký hợp đồng với các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông ủy quyền; rà soát, thông báo, thanh lý hợp đồng, thu hồi toàn bộ các SIM thuê bao di động đã được doanh nghiệp phân phối cho các đại lý. Sau thời gian này, các điểm đăng ký thông tin thuê bao, đại lý phân phối SIM thuê bao đang hoạt động nếu không được doanh nghiệp viễn thông ký hợp đồng ủy quyền giao kết hợp đồng theo mẫu phải ngừng hoạt động tiếp nhận, đăng ký thông tin thuê bao, bán SIM. Trong vòng 12 tháng kể từ ngày Nghị định có hiệu lực, doanh nghiệp viễn thông di động có trách nhiệm rà soát, hướng dẫn, yêu cầu các thuê bao di động trả trước đang sử dụng dịch vụ của mình chưa tuân thủ theo đúng quy định tại Nghị định này thực hiện lại việc giao kết hợp đồng theo mẫu. Sau 12 tháng kể từ ngày Nghị định có hiệu lực, doanh nghiệp phải đảm bảo toàn bộ thông tin thuê bao di động được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp là đầy đủ, chính xác. Trường hợp cá nhân, tổ chức không thực hiện theo yêu cầu, sẽ tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông một chiều sau 15 ngày kể từ ngày đầu tiên gửi thông báo; tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hai chiều sau 15 ngày tiếp theo nếu không thực hiện và sẽ thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông sau 30 ngày tiếp theo nếu cá nhân, tổ chức không thực hiện.

Quang Mẫn – Đức Thắng

                                                                           

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *