(kontumtv.vn) – Đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu; xử lý nghiêm các hiện tượng tiêu cực trong công tác kiểm soát tải trọng; khẩn trương hoàn thiện để công bố phương án chính thức tổ chức kỳ thi quốc gia; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vụ việc khiếu kiện đông người kéo dài;… là những nội dung quan trọng tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 vừa được Chính phủ ban hành.

Tại văn bản Nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện Công điện số 1259/CĐ-TTg ngày 23/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng cơn bão số 2, chia sẻ, giúp đỡ nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương kiên trì, nhất quán thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng và các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế – xã hội khác đã đề ra từ đầu năm; quyết liệt thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết các phiên họp thường kỳ, đặc biệt là Nghị quyết số 47/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2014.

Bên cạnh đó, nỗ lực bằng các giải pháp điều hành cụ thể, thiết thực để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tăng tổng cầu nền kinh tế; rà soát, có kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, sản phẩm phù hợp của tất cả các khu vực trong cơ cấu kinh tế; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; đồng thời thực hiện mục tiêu tái cơ cấu kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu

Cụ thể, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo điều hành tăng trưởng tín dụng phù hợp với mục tiêu đề ra, không để dồn vào thời điểm cuối năm; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi; kiên quyết thực hiện tái cơ cấu các tổ chức tín dụng yếu kém, đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu, tăng cường kiểm soát hoạt động của hệ thống ngân hàng.

Bộ Công Thương chỉ đạo đồng bộ giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp; rà soát, tập trung nâng cao giá trị sản xuất và năng suất lao động các ngành công nghiệp còn khả năng tăng trưởng cao, nhất là ngành khai thác khoáng sản và công nghiệp chế tạo, chế biến; phát triển mạnh và khuyến khích tiêu thụ trong nước để tăng tổng cầu.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, thúc đẩy các ngành, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp còn khả năng phát triển; chỉ đạo sản xuất lúa gạo bảo đảm nguồn cung xuất khẩu; triển khai kế hoạch chăn nuôi, tìm kiếm thị trường tiêu thụ, nhất là chăn nuôi ngắn hạn; chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương triển khai các phương án đối phó với diễn biến phức tạp của thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Xử lý nghiêm tiêu cực trong kiểm soát tải trọng

Cũng tại Nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải tăng cường giám sát chất lượng và đôn đốc tiến độ thi công các dự án, công trình giao thông trọng điểm; thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông; kiểm tra, chỉ đạo xử lý tình trạng quá tải tại một số cảng hàng hóa; phối hợp với Bộ Công an, các địa phương chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý tải trọng các phương tiện vận tải, xử lý nghiêm các hiện tượng tiêu cực trong công tác kiểm soát tải trọng, bảo đảm hoạt động vận tải thông suốt, an toàn trên các tuyến đường bộ, cảng biển.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng và thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở tránh lũ đồng bào miền Trung; đẩy mạnh thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở; chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết liệt triển khai có hiệu quả gói tín dụng hỗ trợ nhà ở.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, nhất là việc hỗ trợ kịp thời nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị mất nhà cửa do mưa lũ; triển khai có hiệu quả các chương trình giảm nghèo, tạo việc làm, xuất khẩu lao động; thực hiện các chính sách đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng; phối hợp với Bộ Ngoại giao thường xuyên nắm tình hình, chủ động có phương án bảo đảm an toàn cho lao động Việt Nam tại Li-bi.

Công bố phương án tổ chức kỳ thi quốc gia trước khai giảng

Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; chỉ đạo kế hoạch triển khai năm học mới; khẩn trương hoàn thiện để công bố phương án chính thức tổ chức kỳ thi quốc gia làm căn cứ cho việc xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng trước khai giảng năm học 2014 – 2015.

Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo chương trình tổng thể, cải cách chế độ công vụ, công chức, trong đó tập trung xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức; khẩn trương trình ban hành Nghị định về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2013; triển khai xác định và công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, chất lượng dịch vụ y tế công, dịch vụ giáo dục công lập.

Bên cạnh đó, khẩn trương hoàn thành đề án hỗ trợ nhân rộng cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại cấp huyện; tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực; chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội khẩn trương hướng dẫn cụ thể việc xét tặng hoặc phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Nghị quyết nêu rõ, Thanh tra Chính phủ tổ chức triển khai luật tiếp công dân và Nghị định 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ; cùng các bộ, cơ quan, địa phương tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vụ việc khiếu kiện đông người kéo dài; tổ chức tiếp công dân theo quy định, chủ động đối thoại tại chỗ, giải quyết dứt điểm các vụ việc tại địa phương; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng; thực hiện thanh tra và công bố kết luận thanh tra, đồng thời kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xử lý sau thanh tra.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo duy trì và chủ động các phương án bảo vệ chủ quyền; tiếp tục thực hiện kiên cố hóa, bảo đảm an toàn cho các nhà giàn trên biển; sẵn sàng triển khai công tác phối hợp phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

Bộ Công an chỉ đạo nắm chắc tình hình, phối hợp với lực lượng Quân đội phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời hoạt động của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, chống phá; thực hiện quyết liệt công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, đặc biệt là các băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen, tội phạm ma túy; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, đôn đốc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực lợi thế của địa phương. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo kiểm soát tải trọng các phương tiện vận tải, xử lý nghiêm các tiêu cực, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về những sai phạm trong công tác quản lý tải trọng trên địa bàn.

Chưa đưa mặt hàng nước ngọt có ga không cồn vào đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Chính phủ thống nhất nội dung của dự án Luật sửa đổi, bổ sung theo hướng: Chưa đưa mặt hàng nước ngọt có ga không cồn vào đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; quy định điều chỉnh tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá, bia nhưng phải theo lộ trình phù hợp với tình hình thực tế để bảo đảm vừa góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng vừa tạo thuận lợi cho sản xuất trong nước.

Về áp dụng Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ, Chính phủ thống nhất áp dụng: Đối với cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ đến tuổi nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ 1/7/2014 đến hết ngày 31/3/2015 đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ, được làm thủ tục kéo dài thời gian công tác theo quy định tại Nghị định này.

Chính phủ cũng đồng ý kéo dài lộ trình cấp Chứng chỉ hành nghề và Giấy phép hoạt động cho các bệnh viện theo Nghị định 87/2011/NĐ-CP của Chính phủ đến ngày 31 tháng 12 năm 2015.

Hoàng Diên/Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *