(kontumtv.vn) – Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh vừa tiến hành kiểm tra, nghiệm thu hồ sơ cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn thành phố Kon Tum.

THANH PHO KON TUM

Để thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra, thành phố Kon Tum đã thành lập Ban Chỉ đạo, tổ chức các lớp tập huấn, đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ ý nghĩa của việc điều tra, từ đó tích cực hợp tác với các điều tra viên, góp phần hoàn thành công việc theo đúng tiến độ. Sau thời gian tích cực triển khai, đến nay thành phố đã hoàn tất mọi công việc, tiến hành nghiệm thu toàn bộ các loại phiếu đối với 14 ban chỉ đạo cấp xã và 7 phường không thành lập ban chỉ đạo, với 187 địa bàn điều tra toàn bộ, tổng số 17.474 hộ; 14 địa bàn điều tra mẫu, 126 hộ; 19 phiếu trang trại và 11 phiếu xã.

Sau 2 ngày làm việc, đoàn kiểm tra, nghiệm thu Ban Chỉ đạo tỉnh đã đánh giá cao công tác chỉ đạo, thực hiện cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 của thành phố Kon Tum. Từ sự chỉ đạo sát sao và tổ chức tập huấn kỹ lưỡng, đã giúp các điều tra viên hoàn thành các phiếu điều tra có chất lượng, đảm bảo đúng quy định, giảm thiểu các sai sót trong quá trình phỏng vấn, ghi phiếu.

Căn cứ kết quả kiểm tra và các quy định đánh giá, đoàn đã kết luận hồ sơ cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn thành phố đạt loại tốt.

                                                                        CTV Trung Chính – Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *