(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân, phòng tiếp công dân tại ngành, đơn vị, địa phương mình.

Trong đó, tập trung giải quyết ngay tại cơ sở các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân; tiếp tục rà soát, kiểm tra và giải quyết các vụ việc còn tồn đọng, kéo dài. Trong quá trình giải quyết vụ việc, người có thẩm quyền giải quyết phải quan tâm và thực hiện việc gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để xem xét toàn diện sự việc của người dân, giải quyết đúng pháp luật, thấu tình đạt lý; hạn chế tối đa tình trạng công dân bức xúc, gửi đơn khiếu kiện vượt cấp do việc chậm trễ, kéo dài trong quá trình xem xét, giải quyết vụ việc của công dân.

CTV Dương Nương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *