(kontumtv.vn) – Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng và khắc phục, sửa chữa các công trình cầu treo dân sinh trên địa bàn tỉnh, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong khu vực đảm bảo an toàn, thuận lợi.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra tai nạn liên quan đến cầu treo không đảm bảo an toàn, gây thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn. Đồng thời, tổ chức kiểm tra, rà soát lại hệ thống cầu treo trên địa bàn làm cơ sở xây dựng kế hoạch duy tu, bảo dưỡng và xác định tổng nhu cầu kinh phí thực hiện năm 2019. Chỉ đạo các phòng, ban liên quan khẩn trương thực hiện công tác giải ngân đối với nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh cho các huyện để triển khai công tác sửa chữa, khắc phục hư hỏng các công trình cầu treo trên địa bàn đã được bố trí trong năm 2018.

CTV Dương Nương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *