(kontumtv.vn) – Xác định bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, vì vậy, công tác chuẩn bị bầu cử được huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) quan tâm hàng đầu và triển khai sớm những công việc cần thiết để ngày bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ngọc Hồi đã triển khai công tác bầu cử một cách khẩn trương, nghiêm túc, đúng luật, đúng quy trình. Tại xã Pờ Y, chính quyền xã đã hoàn thành hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND; tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần 3, thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, dân chủ và lập xong danh sách sơ bộ cử tri để tiến hành niêm yết đúng quy định. Ông Tống Văn Đồng, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi nói: “Sau khi thống nhất với 4 ban thường trực thì xác định số lượng đại biểu của nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn xã là 25 đại biểu và Ban bầu cử của xã được xác định có 06 ban bầu cử, 09 khu vực bỏ phiếu và dự kiến số cử tri cho đến thời điểm hiện nay là 4.926 cử tri đã được ra soát và niêm yết xong”.

Tại thị trấn Plei Kần, Uỷ ban bầu cử thị trấn đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thành lập 09 đơn vị bầu cử; thống nhất số lượng đại biểu HĐND được bầu là 30 đại biểu, số lượng người được giới thiệu ứng cử là 57 đại biểu; hoàn thành danh sách với hơn 8.400 cử tri. Bên cạnh đó, việc thực hiện lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 được thị trấn tổ chức triển khai đảm bảo đúng thủ tục, trình tự, thời gian theo quy định. Ông Nguyễn Thanh Nghi, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi cho biết: “Đối với công tác nhân sự, về các đại biểu ứng cử của HĐND 3 cấp tại thị trấn thì Ủy ban thị trấn cũng đã làm tốt và thực hiện được các bước như hiệp thương lần 1, lần 2 và đặc biệt về chất lượng của đại biểu lần này thì lấy ý kiến cử tri nơi cư trú của đại biểu là chất lượng đại biểu rất cao cho nên cử tri ủng hộ 100% đối với các ứng viên”.

Đến thời điểm hiện tại, huyện Ngọc Hồi thống nhất danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 với 65 hồ sơ cấp huyện, 367 hồ sơ cấp xã; phê chuẩn 66 khu vực bỏ phiếu tại 62 đơn vị bầu cử ở 08 xã, thị trấn với gần 35.000 cử tri đi bầu. Đến nay, huyện không nhận được đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử. Để đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp sắp tới diễn ra an toàn, huyện đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các lực lượng, đơn vị liên quan có phương án chủ động đối phó với các tình huống bất thường; thực hiện tốt công tác y tế, phòng, chống dịch Covid-19; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau cuộc bầu cử. Ông Phạm Hải Châu, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử huyện Ngọc Hồi nói: “Công việc trong thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, nhắc nhở cơ sở để triển khai thực hiện với các công việc cụ thể để tổ chức hiệp thương lần 3, niêm yết danh sách cử tri, rồi tổ chức các hội nghị cho người ứng cử, trình bày chương trình hành động của mình để cử tri người ta hiểu rõ được năng lực phẩm chất, uy tín của người ứng cử để lựa chọn bầu đúng đại biểu mà mình tín nhiệm”.

Ngoài việc triển khai đầy đủ các bước theo quy định, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử cũng được huyện Ngọc Hồi đặc biệt quan tâm với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng. Nhờ đó, các tầng lớp nhân dân đã hiểu rõ mục đích, ý nghĩa về tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tích cực tham gia đóng góp ý kiến và đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp sắp tới.

Bà Nguyễn Thị Mơ (thôn Kon Khôn, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi) nói: “Chúng tôi rất tinh tưởng vào Đảng, Nhà nước, nhất là theo dõi qua Đại hội vừa rồi của Đảng, nói chung dân là phấn khởi, tin tưởng trong bầu cử HĐND lần này sẽ có những thay đổi nhất định để dẫn dắt nhân dân đạt được những thành quả trong cuộc sống làm sao cho dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng”.

 “Không những tôi mà đông đảo cử tri rất tin tưởng vào cái cuộc bầu cử này. Chúng tôi cũng rất hi vọng các đại biểu trúng cử kỳ này sẽ có chất lượng cao, góp phần tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đảng vừa qua đã đề ra và xây dựng được cho dân cuộc sống tiến tới, no ấm, hạnh phúc và thực hiện tốt khẩu hiệu dân biết, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Ông Trịnh Khắc Long, cử tri thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi mong muốn.

Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, tin rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, chọn ra những đại biểu có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

                                                                               Đăng Huy – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *