(kontumtv.vn) – Trong 25 năm xây dựng và phát triển, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) đã không ngừng được mở rộng, củng cố và trở thành nguồn nội lực to lớn xây dựng vùng đất biên giới này trở thành khu đô thị ngày càng phát triển.

Với đặc điểm văn hóa xã hội đa sắc màu, nên ngay từ những ngày đầu thành lập, Ngọc Hồi đã xác định xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ xuyên suốt và trọng tâm. Nhờ đó, trong hơn 20 năm qua, Mặt trận, đoàn thể đã nỗ lực xây dựng khối đại đoàn kết, tập hợp sức mạnh của các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của địa phương. Ông Cao Đức Vân, Ủy viên Thường trực UBMTTQVN huyện Ngọc Hồi nói: “Huyện Ngọc Hồi có 17 dân tộc cùng sinh sống, có những xã có  3 – 4 dân tộc xen kẽ. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, nên khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố, ngày càng phát huy được vai trò của nó. Hàng ngày bà con gắn kết, giúp đỡ, yêu thương và có những nghĩa cử, hành động hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Mặt trận tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối và pháp luật Nhà nước, tham gia các cuộc vận động do Mặt trận và đoàn thể phát động”.

Cán bộ Mặt trận tuyên truyền ở khu dân cư
Cán bộ Mặt trận tuyên truyền ở khu dân cư

Thông qua các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”,  “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…, Mặt trận và tổ chức đoàn thể các cấp đã tích cực vận động các tầng lớp nhân dân phát huy các tiềm năng, nội lực trong từng gia đình, cộng đồng để đầu tư phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; giúp đỡ những đối tượng chính sách, người già yếu neo đơn… Nhờ đó, cuộc sống nhân dân đã từng bước cải thiện, diện mạo nông thôn đã thay đổi, tình làng nghĩa xóm được củng cố và thắt chặt. Anh A Thanh, Trưởng thôn Giang Lố 1, xã Sa Loong, Ngọc Hồi nói: “Mặt trận xã xuống với thôn, tuyên truyền, vận động bà con thực hành chính sách, pháp luật và giữ gìn phong tục tập quán trong thôn làng, hương ước, qui ước của thôn làng. Đặc biệt, Mặt trận tuyên truyền chúng tôi cố gắng phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bà con phải đoàn kết, đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Các dân tộc dù có phong tục, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau, nhưng đều đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch. Ông A Luân (thôn Giang Lố 1, xã Sa Loong) cho biết: “Mặt trận xã đã động viên bà con. Bà con ở đây tiếp thu, lắng nghe Mặt trận làm đường sá, học hỏi với nhau, đoàn kết, không phân biệt dân tộc Kinh, Xê Đăng, Mường hay Thái. Đời sống của nhân dân thấy nâng lên hơn trước rõ rệt”.

Với phương châm không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng hoạt động Mặt trận, đoàn thể về cơ sở, không ngừng phát huy và mở rộng quyền làm chủ của nhân dân, trong thời gian qua, MTTQVN huyện Ngọc Hồi đã xây dựng được khối đại đoàn kết dân tộc vững mạnh, toàn dân chung sức, đồng lòng xây dựng địa phương ngày càng phát triển ổn định, vững chắc.

Hà My – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *