(kontumtv.vn) – Chiều 18/9, UBND huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) đã tổ chức gặp mặt già làng điển hình các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

HUYEN NGOC HOI GAP MAT GIA LANG DIEN HINH CAC DAN TOC THIEU SO NAM 2019

Tại buổi gặp mặt, các già làng đã được thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2019; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; việc thực hiện các chính sách dân tộc và kết quả phối hợp vận động của già làng trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động năm 2019.

Huyện Ngọc Hồi hiện có 55 già làng. Những năm qua, với vai trò, trách nhiệm của những người có uy tín trong cộng đồng khu dân cư, đội ngũ già làng luôn nêu gương sáng trong lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để mọi người học tập, noi theo; tích cực động viên con cháu học tập, lao động sản xuất, bảo tồn, phát huy giá trị đạo đức, phong tục tập quán, văn hóa truyền thống tốt đẹp của mỗi dân tộc; vận động nhân dân đoàn kết phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống dưới 5,8%; tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện tốt các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền nhân dân không nghe, không tin, không làm theo lời kẻ xấu xúi giục.

Tại buổi gặp mặt, các già làng đã trao đổi, thảo luận về vai trò, vị trí cũng như  trách nhiệm của đội ngũ già làng vùng đồng bào DTTS trong giai đoạn hiện nay.

Dịp này, có 20 già làng được huyện khen thưởng vì có nhiều thành tích đóng góp trong công tác vận động quần chúng, góp phần xây dựng huyện Ngọc Hồi ngày càng phát triển.

CTV Thu Trang – Tuyết Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *