(kontumtv.vn) – UBND huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) đã tổ chức Hội nghị gặp mặt già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

GIA LANMG

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo UBND huyện Ngọc Hồi thông báo về tình hình phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng và thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện từ đầu năm đến nay. Đồng thời, khẳng định cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cũng như các cấp chính quyền địa phương, trong thời gian qua bằng uy tín của mình, các già làng, người có uy tín đã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia giải quyết các mâu thuẫn, xích mích trong cộng đồng khu dân cư; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác và phòng chống tội phạm, bài trừ các tệ nạn, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an ninh trên địa bàn khu dân cư; tích cực lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mang lại hiệu quả cao. Nhiều người đã trở thành tấm gương sáng trong phát triển kinh tế gia đình. Những đóng góp tích cực đó đã góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Các già làng, người có uy tín đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, trong đó tập trung bàn biện pháp để thực hiện công tác xoá đói giảm nghèo trong cộng đồng dân cư để đưa huyện Ngọc Hồi ngày càng phát triển, ổn định về mọi mặt.

Nhân dịp này, đã có 16 già làng, người có uy tín tiêu biểu được UBND huyện Ngọc Hồi tặng giấy khen.

                           CTV Thu Trang     

                                                                                                                

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *