(kontumtv.vn) – Ban Chỉ đạo tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) đã tổ chức tập huấn tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 cho trên 180 thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo huyện; thành viên Ban Chỉ đạo và điều tra viên các xã thị trấn.

NONG THON

Các học viên được hướng dẫn một số quy trình tập huấn nghiệp vụ, chọn mẫu trong điều tra mẫu, thu thập thông tin của điều tra viên và kiểm tra của tổ trưởng, quy trình nghiệm thu và bàn giao tài liệu, phúc tra; hướng dẫn cách ghi, kiểm tra, tổng hợp nhanh các phiếu; thực tập cách phỏng vấn và cách ghi phiếu điều tra tại địa bàn.

Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho cuộc Tổng điều tra, Ban Chỉ đạo huyện Ngọc Hồi đã tuyển chọn, trưng tập 156 tổ trưởng và điều tra viên trực tiếp tham gia điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản toàn bộ 108 địa bàn tại 8 xã, thị trấn với trên 10.400 hộ sản xuất nông nghiệp và 6 trang trại trên địa bàn các xã Đăk Kan, Sa Loong và Đăk Xú. Trong đó có 4 trang trại hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, sản xuất tổng hợp và 2 trang trại chăn nuôi.

Theo kế hoạch, bắt đầu từ ngày 1/7/2016, huyện Ngọc Hồi sẽ tiến hành  cuộc Tổng điều tra. Thời gian hoàn tất việc thu thập số liệu Tổng điều tra là 20 ngày đối với các mẫu phỏng vấn cơ bản và 30 ngày đối với các mẫu phỏng vấn chuyên sâu.

                                                                       CTV Thu Trang – Đắc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *