(kontumtv.vn) – UBND huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về Lực lượng Dự bị động viên giai đoạn 1996 – 2016.

PHAP LENH

Qua 20 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh Dự bị động viên, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện Ngọc Hồi đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc chế độ đăng ký, quản lý lực lượng dự bị động viên. Hàng năm, lực lượng DBĐV được đăng ký phúc tra, tổ chức sắp xếp đúng biên chế, huấn luyện và kiểm tra trình độ sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo đúng thời gian, chương trình quy định, quân số huấn luyện đạt 95% trở lên, diễn tập đạt 100%, kiểm tra sẵn sàng động viên đạt 97% trở lên. Nhờ vậy, chất lượng tổng hợp về khả năng sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng động viên của lực lượng dự bị động viên được nâng lên rõ rệt, tiềm lực quốc phòng được tăng cường, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng được củng cố, góp phần quan trong vào việc giữ vững, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Đến nay, toàn huyện đã sắp xếp biên chế các đầu mối đơn vị dự bị động viên đạt 100%; tỷ lệ chuyên nghiệp quân sự được sắp xếp đạt 83%; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dự bị động viên đạt 12%, đoàn viên đạt 69%…

                                                                     CTV Thu Trang – Đắc Chí

                                                                           

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *