Mô hình trường học mới VNEN
Mô hình trường học mới VNEN

(kontumtv.vn) – Nhằm nâng cao chất lương giáo dục toàn diện, trong những năm qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) đã tập trung triển khai thực hiện nhiều giải pháp. Ở cấp mầm non, mô hình trường bán trú tiếp tục được duy trì và mở rộng để nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe các cháu. Đến nay, hơn 93% các lớp học mầm non trên địa bàn huyện có thiết kế góc vận động và chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng, thiết bị phát triển vận động cho trẻ, đáp ứng yêu cầu giáo dục. Đối với cấp tiểu học, huyện tiếp tục triển khai có hiệu quả 3 chương trình: Mô hình trường học mới VNEN, tăng thời lượng tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số và triển khai việc dạy môn tiếng Anh. Bậc trung học cơ sở tiếp tục thực hiện dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng; điều chỉnh phân phối chương trình dùng chung phù hợp với đặc điểm của địa phương; dạy 2 buổi/ngày;triển khai thực hiện 04 lớp thí điểm theo chương trình mới thuộc Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020.

                                                                                      Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *