DA CHIEU

(kontumtv.vn) – Sau thời gian triển khai thực hiện chuẩn nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh Kon Tum cho thấy, đây là phương pháp tiếp cận đo lường nghèo mới, đảm bảo đánh giá toàn diện hơn về chất lượng cuộc sống của người dân, nhằm hạn chế việc hộ thoát nghèo nhưng chất lượng cuộc sống của họ chưa được cải thiện. Ngoài ra chuẩn nghèo đa chiều giúp cho ngành chức năng xác định được đối tượng nghèo do mức thu nhập bình quân của hộ thấp hơn hay thiếu hụt các nhu cầu xã hội cơ bản để có giải pháp, chính sách phù hợp hơn cho từng nhóm đối tượng nghèo đa chiều.

Tuy nhiện, đến thời điểm hiện nay, nhận thức của người dân về nghèo đa chiều chưa đầy đủ, còn nặng tư tưởng hỗ trợ, trợ cấp từ Nhà nước, chưa chủ động tiếp cận các giải pháp, chính sách hỗ trợ tiếp cận như hỗ trợ sinh kế có điều kiện, hỗ trợ nhà ở, nhà vệ sinh bằng vay vốn ưu đãi. Vấn đề đáng quan tâm khác là các sở, ban, ngành có liên quan đến công tác cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản hoạt động theo cơ chế, phương thức cũ, chưa đổi mới nhằm giúp hộ nghèo tăng thu nhập từ việc tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế có điều kiện và cung cấp các dịch vụ xã hội thuận lợi hơn, bảo đảm sự tiếp cận tốt nhất cho hộ nghèo.

                                                               Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *