(kontumtv.vn) – Ngày 26/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã chính thức khai mạc trọng thể. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa đối với đất nước và được toàn thể cán bộ, nhân dân tỉnh Kon Tum quan tâm, theo dõi.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thời cơ và thách thức. Điều này khẳng định sức mạnh to lớn của Đảng và tạo động lực, khí thế trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân vượt qua khó khăn, tiếp tục đưa đất nước phát triển bền vững. Ông Phạm Văn An (phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum) nói: “Qua buổi khai mạc này là khơi dậy và cũng cố được lòng tin và cái kỳ vọng của nhân dân đối với nhiệm kỳ Đại hội XIII này là có một cái kết quả thành công. Thì thành công ở đây là tới đây, nhiệm kỳ XIII sẽ đề đưa ra được kỳ vọng, đề ra được phương hướng và nhiệm vụ trong nhiệm kỳ cần phải giải quyết”.

Các văn kiện trình Đại hội đã đánh giá cụ thể tình hình đất nước trong 05 năm qua và sau 35 đổi mới, phát triển. Trong đó, việc tiếp thu ý kiến của nhân dân để xây dựng văn kiện được xem là một điểm khác biệt quan trọng. Ông Trần Việt Truy (phường Duy Tân, thành phố Kon Tum) nói: “Văn kiện đại hội lần này đã chuẩn bị kỹ và mở rất rộng trong các tầng lớp nhân dân, chứ không phải chỉ đóng khung trong Đảng. Và các tầng lớp nhân dân được tự do góp ý và Đảng đã chắt lọc toàn bộ góp ý của nhân dân, của toàn Đảng để tập trung vào văn kiện đó. Và chỉ ra một cái mới trong phát triển, đặc biệt là nhấn mạnh trong kiểm điểm cụ thể về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu của Đảng”.

Đại hội lần này có số lượng đại biểu tham dự đông nhất trong 13 kỳ đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam, với gần 1.600 đại biểu tham dự. Ông Phạm Văn An (phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum) nói: “Lực lượng tham gia cơ cấu, tham gia Đại hội so với các đại hội trước thì có số lượng nhiều hơn. Cho nên số thành phần tham gia và cơ cấu đối với đại biểu lần này thì có trên 70 là các nhà khoa học, rồi đại biểu các dân tộc và cơ cấu đại biểu nữ so với nhiệm kỳ trước thì nhiều hơn”.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1 – 2/2/2021 tại thủ đô Hà Nội, với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển”. Đại hội sẽ đưa ra những quyết sách quan trọng phát triển kinh tế, chính trị xã hội của đất nước trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 và những giai đoạn tiếp theo.

Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *